عکس پروفایل گروه جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایرانگ
۴۰۸ عضو

گروه جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران

این گروه جهت همفکری و ارتباط عمیق‌تر بین مهاجرین افغانستانی و دوستان ایرانی، بحث و تبادل نظر و تصمیم برای انجام کارهای میدانی و رسانه‌ای تشکیل شده است.
undefined لینک عضویت در کانال:http://ble.ir/join/YWEwNDRkNm