عکس پروفایل NAT event 2N
۳ عضو

NAT event 2

دومین رویداد فناوری های نوین کشاورزیزمان رویداد: چهارشنبه 21 تیرماه 1402ساعت 9 تا 18ُاهداف از تشکیل گروه:- اطلاع رسانی برنامه های تدارک دیده شده- ایجاد بستری جهت شبکه سازیبرگزارکنندگان:1- پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی2- ستاد توسعه زیست فناوری