عکس پروفایل 🇮🇷🇮🇶کانال اطلاع رسانی دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق🇮🇷🇮🇶
۵هزار عضو

🇮🇷🇮🇶کانال اطلاع رسانی دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق🇮🇷🇮🇶

اطلاع از آخرین اخبار و دستورالعمل های ستادهای اجرایی سازمان حج و زیارت مستقر در کشور عراق