عکس پروفایل hrmir مدیران حرفه ای h
۵هزار عضو

hrmir مدیران حرفه ای

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی | گروه مدیران حرفه ای شبکه تخصصی با 40 هزار عضو مدیر و کارشناس تلگرام @hrmsupergroup یا لینکهای دیگرشبکه ها در shoghl.org شناسه بله @mahjoub_hrm