عکس پروفایل پزشکی و سلامت و زیست :: رسانه یحییپ
۷ عضو

پزشکی و سلامت و زیست :: رسانه یحیی

With any belief or religion you may have, we can unite to fight against oppression-لینک کانال همه استان‌ها و شناسه ارسال پیام به ما : @yohyi_news-وب سایت : https://yohyi.ir
یُحیی در لغت به معنای «زندگی بخشیدن» است...