عکس پروفایل گالری بانو | آموزش مکرومه بافیگ
۱هزار عضو

گالری بانو | آموزش مکرومه بافی

undefinedundefined سمیه صالحانی هستمundefinedمربی دوره های مجازی مکرومه بافیاز صفر تا undefined مکرومه بافی رو یادت میدم تا خودت هنرمند بشیundefined و به درآمد برسیundefined
نمونه کار هنرجوundefinedو رضایت هنرجو @nemonekare_honarjoراه ارتباطیundefined @S_salehanii