مسیر پیشرفت

مسیر پیشرفت

۵۰۵ عضو

🔸اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست🔸 گفتگوهای مسیر پیشرفت اندیشکده اقتصاد مقاومتی 👤 @ad_moqconf 🌐 Mett.ir ☎️ 021 - 88531099

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»