I
۷۹ عضو

Ima-net.ir support

این گروه جهت پاسخگویی به سوالات اعضای محترم در انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی تشکیل شده است.خواهشمند است از ارسال پیام‌های تبلیغات نامزدها، اخبار و موارد متفرقه، خودداری فرموده و پس از اتمام انتخابات انجمن علمی خود، گروه را ترک بفرمایید.