عکس پروفایل مدارس امام مهدی(عج) بندرترکمنم
۱هزار عضو

مدارس امام مهدی(عج) بندرترکمن

~ به فراتر از یک مدرسه فکر کن ~مدارس امام مهدی(عج) بندرترکمن دبستان پسرانه ۰۱۷۳۴۴۲۸۸۰۸دبستان دخترانه ۰۱۷۳۴۳۰۲۰۷دبیرستان پسرانه ۰۱۷۳۴۴۲۹۰۱۹خانه دوم محل مهارت آموزی، تربیت احسن، تعالی روح و معنویت، تجهیز به علوم روز‌ و کادرسازی انقلاب اسلامی