عکس پروفایل اطلاعات تغذیه ای  واب یونیزه ومگنت تراپی زیرنظر دکترفرخیا
۶۱۷ عضو

اطلاعات تغذیه ای واب یونیزه ومگنت تراپی زیرنظر دکترفرخی

ble.ir/join/ZTZiNTY0MDاطلاعات وویسهای علمی درمورد تغذیه سالم واب یونیزه مغناطیسی ودستگاه مگنت تراپی وویسهای درمان شدگان واطلاعات کاملا علمی دراین گروه به اشتراک گذاشته میشود زیرنظردکترفرخی ۰۹۱۲۶۰۵۲۱۳۴گلاویژفرخی