عکس پروفایل رویداد کارانر
۵۹۹ عضو

رویداد کاران

رقابت مسئله محور کاران
چالشی برای حل مسائل واقعی سیاستیبرای علاقه مندان به حکمرانی و علوم اجتماعی
ارتباط با ما:undefined t.me/PCR_admin