عکس پروفایل تلویزیون اینترنتی کتابت
۲۲.۴هزار عضو

تلویزیون اینترنتی کتاب

undefined اولین تلویزیون اینترنتی کتاب و کتابخوانی در ایران
undefined تمامی لینک‌ها و آدرس شبکه‌های اجتماعی:https://zil.ink/ketabtvشبکه کتاب؛ شبکه خردورزی و دانایی
ارتباط با پشتیبانی: @ketabtv_support
مشاهده برنامه‌ها در: ketab.tv