عکس پروفایل دایره مهربانید
۲۹.۲هزار عضو

دایره مهربانی

🤝 دست در دست هم برای گسترش مهر و لبخند.🔆 کانالی برای معرفی پویش‌های خیریه.
اگه خیریه فعال داری و پویش‌های مختلفی رو در بله اجرا می‌کنی، درخواستت رو به آیدی 👈🏼 @mohtavachi👉🏼 بفرست تا بعد از بررسی، در کانال دایره مهربانی منتشر بشه.