عکس پروفایل کورد موزیکال | KurdMusicalک

کورد موزیکال | KurdMusical

۳۹عضو

۲ آبان

thumnail
undefined موزیک جدید #بهنام_یاری به نام #قسمت #Behnam_Yari - #Ghesmatسبک : #عاشقانه #ملایم#کد_آهنگ 140208021
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۵:۳۸

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #بهنام_یاری به نام #قسمت #Behnam_Yari - #Ghesmatکیفیت متوسط 720pسبک : #عاشقانه #ملایم#کد_آهنگ 140208021
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۵:۴۰

Behnam-Yari---Ghesmat-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۳:۰۸-۶.۰۶ مگابایت
undefined موزیک جدید #بهنام_یاری به نام #قسمت #Behnam_Yari - #Ghesmatسبک : #عاشقانه #ملایم#کد_آهنگ 140208021
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۵:۴۱

۶ آبان

thumnail
undefined موزیک جدید #مهدی_عزیزی به نام #بگزاده #Mehdi_Azizi - #Bagzadeسبک : #شاد #هلپرکی #عروسی#کد_آهنگ 140208061
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۳:۴۸

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #مهدی_عزیزی به نام #بگزاده #Mehdi_Azizi - #Bagzadeکیفیت متوسط 720pسبک : #شاد #هلپرکی #عروسی#کد_آهنگ 140208061
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۳:۵۰

Milad-Gholami---Khakagam-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۴:۴۶-۸.۹۹ مگابایت
undefined موزیک جدید #مهدی_عزیزی به نام #بگزاده #Mehdi_Azizi - #Bagzadeسبک : #شاد #هلپرکی #عروسی#کد_آهنگ 140208061
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۳:۵۲

۱۴ آبان

thumnail
undefined موزیک جدید #نیکوجاف به نام #مه_رو_مه_رو #Niko_Jaff - #Maro_Maroسبک : #عاشقانه #ملایم #پاپ#کد_آهنگ 140208131
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۴:۵۴

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #نیکوجاف به نام #مه_رو_مه_رو #Niko_Jaff - #Maro_Maroکیفیت خوب 720pسبک : #عاشقانه #ملایم #پاپ#کد_آهنگ 140208131
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۴:۵۵

Niko-Jaff---Maro-Maro-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۲:۴۶-۵.۴۸ مگابایت
undefined موزیک جدید #نیکوجاف به نام #مه_رو_مه_رو #Niko_Jaff - #Maro_Maroسبک : #عاشقانه #ملایم #پاپ#کد_آهنگ 140208131
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۴:۵۸

۲۷ آبان

thumnail
undefined موزیک جدید #فرزادمهدی_نیا به نام #نه_شمین #Farzad_Mehdi_Nia - #Neshminسبک : #شاد #هورامی#کد_آهنگ 140208251
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۱۸:۰۶

Farzad-Mehdi-Nia---Neshmin-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۳:۱۲-۳.۳۳ مگابایت
فرزاد مهدی نیا - نه شمینFarzad Mehdinia - Nashmin
undefined : http://kurdmusical.com/

۱۸:۱۰

thumnail
undefined موزیک جدید #آروین_غوثی به نام #بوکی_داغداری #Arvin_Ghawsi - #Bo_Ke_Daghdariسبک : #عاشقانه #غمگین#کد_آهنگ 140208271
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۱۸:۱۰

Arvin-Ghawsi---Bo-Ke-Daghdari-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۲:۵۳-۷.۰۴ مگابایت
آروین غوثی - بو کی داغداریArvin Ghawsi - Bo Ke Daghdari
undefined : http://kurdmusical.com/

۱۸:۱۱

۷ آذر

thumnail
undefined موزیک جدید #کبیرهوشنگی به نام #یادم_که #Kabir_Houshangi - #Yadm_Kaسبک : #عاشقانه #غمگین#کد_آهنگ 140209071
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۴:۱۵

Kabir-Houshangi---Yadm-Ka-[www.Kurdmusical.com](320) (1).mp3

۰۵:۳۶-۱۰.۸ مگابایت
کبیر هوشنگی - یادم کهKabir Houshangi - Yadm Ka
undefined : http://kurdmusical.com/

۴:۱۶

۲۸ آذر

thumnail
undefined موزیک جدید #صالح_چراغی به نام #باوه_یال #Saleh_Cheraghi - @Baveh_Yalسبک : #عاشقانه #ملایم #سنتی#کد_آهنگ 1402090281
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۷:۲۳

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #صالح_چراغی به نام #باوه_یال #Saleh_Cheraghi - #Baveh_Yalکیفیت خوب 720pسبک : #عاشقانه #ملایم #سنتی#کد_آهنگ 1402090281
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۹:۲۱

Saleh-Cheraghi---Baveh-Yal-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۴:۱۶-۸.۳۷ مگابایت
صالح چراغی - باوه یالSaleh Cheraghi - Baveh Yal
undefined : http://kurdmusical.com/

۹:۲۷

۱۷ دی

thumnail
undefined موزیک جدید #میران_برهان به نام #مه_کر #Miran_Burhan - #Makrسبک : #عاشقانه #ملایم #پاپ#کد_آهنگ 140210161
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۵:۱۷

thumnail
Miran Burhan - Makr

۵:۱۸