عکس پروفایل کورد موزیکال | KurdMusicalک

کورد موزیکال | KurdMusical

۴۵عضو

۷ فروردین

Hosein-Minapour---Tom-Xosh-Dawe-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۳:۳۴-۶.۸۹ مگابایت
حسین میناپور - توم خوش ده وی
Hosein Minapour - Tom Xosh Dawe
undefined : http://kurdmusical.com/

۶:۵۴

thumnail
undefined موزیک جدید #ناصررزازی به نام #هاوارگولی #Naser_Razazi - #Hawar_Guleسبک : #عاشقانه #شاد #رمیکس#کد_آهنگ 140212271
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۶:۵۵

Naser-Razazi---Hawar-Gule-Remix-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۲:۴۷-۵.۶۲ مگابایت
ناصر رزازی - هاوار گولی (رمیکس)
Naser Razazi - Hawar Gulee Remix
undefined : http://kurdmusical.com/

۶:۵۷

thumnail
undefined موزیک جدید #هیواشریفی به نام #نه_وروز #Hiwa_Sharifi - #Newrozسبک : #مناسبتی #شاد#کد_آهنگ 140301041
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۶:۵۷

Hiwa-Sharifi---Newroz-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۳:۲۷-۸.۳۲ مگابایت
هیوا شریفی - نه وروز
Hiwa Sharifi - Newroz
undefined : http://kurdmusical.com/

۶:۵۹

thumnail
undefined موزیک جدید #یادگارعبدی به نام #باران #Yadgar_Abdi - #Baranسبک : #غمگین #پاپ #عاشقانه#کد_آهنگ 140301061
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۷:۰۱

Yadgar-Abdi---Baran-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۴:۵۸-۱۱.۷۲ مگابایت
یادگار عبدی - باران
Yadgar Abdi - Baran
undefined : http://kurdmusical.com/

۷:۰۳

۱ اردیبهشت

thumnail
undefined موزیک جدید #داوودرشیدی به نام #بو_ده_روی #Davod_Rashidi - #Bo_Daroeiسبک : #شاد #عاشقانه #هلپرکی#کد_آهنگ 140301201
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۵:۳۰

Davod-Rashidi---Bo-Daroei-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۳:۰۶-۷.۶۳ مگابایت
داود رشیدی - بو ده رویDavod Rashidi - Bo Daroei
undefined : http://kurdmusical.com/

۵:۳۷

thumnail
undefined موزیک جدید #کاوه_کنعانی به نام #نازاره_که_م #Kawa_Kanaani - #Nazarakamسبک : #غمگین #عاشقانه #ملایم#کد_آهنگ 140301241
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۵:۳۸

Kawa-Kanaani---Nazarakam-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۴:۰۳-۷.۷۶ مگابایت
کاوه کنعانی - نازاره که مKawa Kanaani - Nazarakam
undefined : http://kurdmusical.com/

۵:۴۲

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #مرتضی_هورامی به نام #بمشیله #Morteza_Hawrami - #Bemshilaسبک : #شاد #هلپرکی #هورامی#کد_آهنگ 140301251
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۷:۵۵

Morteza-Hawrami---Bemshila-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۳:۳۳-۸.۵۵ مگابایت
مرتضی هورامی - بمشیلهMorteza Hawrami - Bemshila
undefined : http://kurdmusical.com/

۸:۰۳

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #میلادغلامی به نام #دلداری #Milad_Gholami - #Deldariسبک : #شاد #هلپرکی #عاشقانه#کد_آهنگ 140301291
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۸:۰۵

Milad-Gholami---Deldari-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۴:۵۶-۹.۴۹ مگابایت
میلاد غلامی - دلداریMilad Gholami - Deldari
undefined : http://kurdmusical.com/

۸:۰۷

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #سیران_عثمان به نام #خوشم_ئه_وی #Sayran_Osman - #Xoshm_Aweyسبک : #پاپ #عاشقانه #شاد#کد_آهنگ 140301301
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۸:۰۹

Sayran-Osman---Xoshm-Awey-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۲:۴۲-۵.۰۲ مگابایت
سیران عثمان - خوشم ئه ویSayran Osman - Xoshm Awey
undefined : http://kurdmusical.com/

۸:۱۰

۳ اردیبهشت

thumnail
undefined موزیک ویدیو جدید #آوای_صبا به نام #دالاهو #Avaye_Saba - #Dalahoسبک : #عاشقانه #سنتی#کد_آهنگ 140302031
undefined @KurdMusicalسایت کوردموزیکالundefined http://kurdmusical.com/اینستاگرام کوردموزیکالundefined https://b2n.ir/q58274یوتیوب کوردموزیکالundefined https://www.youtube.com/@kurdmusical

۱۱:۰۵

thumnail
آوای صبا - دالاهوAvaye Saba - Dalaho

۱۱:۰۶

Avaye-Saba---Dalaho-[www.Kurdmusical.com](320).mp3

۰۱:۵۸-۴.۰۷ مگابایت
آوای صبا - دالاهوAvaye Saba - Dalaho
undefined : http://kurdmusical.com/

۱۱:۰۸