عکس پروفایل LabsnetL

Labsnet

۶,۰۱۸عضو
عکس پروفایل LabsnetL
۶هزار عضو

Labsnet

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردیwww.LabsNet.ir

۶ آذر

thumnail
🟦 کارگاه «روش‌های آنالیز مواد» برگزار می‌شود
undefined پژوهشگاه رنگ در راستای ارتقای آگاهی آموخته‌های مرتبط با آنالیز مواد توسط مخاطبان کارگاه «روش‌های آنالیز مواد» را آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.--------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70093

۱۳:۵۳

thumnail
🟫 ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه پژوهش مواد
undefined مرکز پژوهش متالورژی رازی، یکی از مجموعه‌های پیشرو عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و متکی به بخش خصوصی است که خدمات متنوعی را در حوزه شناخت و مهندسی مواد از جمله مواد نانویی ارائه می‌دهد.-----------------------------------------------🟤 متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70087

۱۶:۰۵

۷ آذر

thumnail
🟥 ایجاد زمینه پیشرفت تؤامان آموزش و پژوهش در حوزه نانوفناوری
undefined مجموعه آزمایشگاهی و پژوهشی نانو زیست فناوری اوژن، از مجموعه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که خدمات متنوعی را در حوزه آموزش و پژوهش‌های نانوفناوری به مخاطبان ارائه می‌کند.----------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70088

۷:۳۸

thumnail
🟦 اهمیت هیدروژل‌ها در سیستم‌های دارورسانی، مهندسی بافت، سلول درمانی و تحویل ژن
undefined روش‌های نوآورانه مختلفی در سطح آزمایشگاهی و تجاری برای ارتقای اثربخشی داروها و رساندن بهتر دارو به میزبان، توسعه یافته است که استفاده از «هیدروژل» یکی از همین روش‌ها به شمار می‌رود.--------------------------------‐---‐---‐-----------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70091

۱۳:۰۸

۸ آذر

thumnail
🟪 کارگاه رنگ آمیزی در بافت شناسی برگزار می شود
undefined از مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه می‌توان به علت رنگ‌آمیزی نمونه‌های بافتی، رنگ‌آمیزی روتین و عمومی، رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی، تفاوت رنگ‌آمیزی عمومی با رنگ‌آمیزی اختصاصی اشاره کرد.------------------------------------------------------🟣 متن کامل خبر رد سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70092

۶:۱۵

thumnail
🟧 آشنایی کارشناسان آزمایشگاهی با اهمیت مدیریت میکروبی در صنایع غذایی
undefined آزمایشگاه پیشگام دامپرور سپاهان از مجموعه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، درراستای بهبود و آموزش مدیریت میکروبی در صنایع غذایی کارگاه تئوری و عملی مدیریت میکروبی در صنایع غذایی را برگزار می‌‌کند.---------------------------------------------------------🟠 متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70099

۹:۰۷

thumnail
🟦 فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
undefined معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، با همراهی ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی در آبان ۱۴۰۲، اقدام به جذب ایده‌های فناورانه در همین حوزه نموده است.-------------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70102

۱۲:۲۰

۱۰ آذر

۱۱ آذر

thumnail
🟦 کسب اعتبارنامه استاندارد ISO/IEC17025 توسط 20 مرکز عضو شبکه آزمایشگاهی
undefined شبکه آزمایشگاهی فناوری ‌های راهبردی ضمن تشویق مراکز آزمایشگاهی عضو به پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC17025، از ایشان در استقرار الزامات استاندارد و دریافت اعتبارنامه، حمایت می‌کند.-----------------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70094

۶:۵۵

thumnail
undefinedارائه خدمات آزمایشگاهی اپتیکی و میکروسکوپی
undefined آریا الکترون اپتیک یکی از مجموعه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که خدمات مربوط به تجهیزات اپتیکی از جمله میکروسکوپ الکترونی و کوانتومتری را ارائه میدهد.----------------------------------------------------undefinedمتن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70096

۱۱:۲۸

thumnail
🟦 کارشناسان با آزمایشات حوزه ژنتیک آشنا می‌شوند
undefined آزمایشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن در راستای ارتقا آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین کارگاه جامع آزمایشگاه ژنتیک را آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.-----------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70097

۱۴:۴۳

۱۲ آذر

thumnail
🟥 ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه پژوهش‌های بنیادین شیمی و مهندسی شیمی
undefined پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، یکی از مجموعه‌های ممتاز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که خدمات خود را به طور تخصصی و جامع در حوزه شیمی به متقاضیان این عرصه ارائه می‌کند.-------------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70098

۶:۴۷

thumnail
undefinedکارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف پژوهشی و ‌تحقیقاتی برگزار می‌شود
undefined پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا در راستای افزایش آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین، کارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف را به مناسبت هفته ملی پژوهش برگزار می‌کند.-----------------------------------------------------undefinedمتن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70110

۱۳:۴۷

۱۳ آذر

thumnail
undefinedکارگاه Immunoassay بافت و سلول به دو روش شیمیایی و فلورسنس برگزار می‌شود
undefined پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا در راستای ارتقا آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین کارگاه Immunoassay بافت و سلول به دو روش شیمیایی و فلورسنس را دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.-----------------------------------------------------undefinedمتن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70104

۸:۳۷

thumnail
🟫 انتشار یک فصل از تولیدات علمی کشور در کتاب مرجع
undefined آزمایشگاه فناوری نانو (گرایش تحقیقات التراسونیک) موفق به چاپ یک فصل از کتاب مرجع انتشارات Elsevier فرآیند استخراج در صنایع غذایی شد.----------------------------------------------------🟤 متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70105

۱۳:۴۶

۱۴ آذر

thumnail
🟥 کارگاه‌های آموزشی آزمایشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن با تخفیف بیست و پنج درصدی ارائه می‌شوند
undefined آزمایشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن، به مناسبت روز دانشجو طیف گسترده‌ای از کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خود را با تخفیف بیست و پنج درصدی به اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی ارائه می‌دهد.------------------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70106

۱۰:۱۸

thumnail
🟦 کارگاره عملی جداسازی سلول از بافت و بررسی روش‌های سمیت‌سنجی سلولی برگزار می‌شود
undefined آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای ارتقا آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین کارگاره عملی جداسازی سلول از بافت و بررسی روش‌های سمیت‌سنجی سلولی را دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.------------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70107

۱۲:۱۸

thumnail
🟫 کارگاه تئوری و عملی روان‌کارها برگزار می‌شود
undefined پردیس علوم و فناوری دانشگاه تبریز با همکاری شرکت مشاور آزمای نفت غرب سهند در راستای افزایش آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین کارگاه تئوری و عملی روانکارها را آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.-----------------------------------------------------------🟤 متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70114

۱۴:۵۸

۱۵ آذر

thumnail
🟦 کارگاه مهندسی بافت برگزار می‌شود
undefined آزمایشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن در راستای ارتقا آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین کارگاه مهندسی بافت را به صورت تئوری و عملی آذر ماه سال جاری برگزار می‌کند.-------------------------------------------------------undefined متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70108

۸:۵۵

thumnail
🟩 دوره آشنایی با روش فلوسایتومتری برگزار می‌شود
undefined آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای ارتقا آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین، دوره آشنایی با تکنیک فلوسایتومتری را دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.------------------------------------------------------🟢 متن کامل خبر در سایت شبکه آزمایشگاهی:
undefined https://labsnet.ir/news/70109

۱۰:۵۰