۳۰ دی

thumnail

۱۵:۴۱

۲ بهمن

thumnail
خدمت بزرگ مادیران برای تحصیل نخبگان دانشگاه شریف
https://www.aparat.com/v/JzdR8
@MaadiranGroup

۷:۱۵

thumnail
در پنجمین نمایشگاه کار ایران در خدمت شما هستیم...۵ تا ۷ بهمن مجتمع نمایشگاهی برج میلاد @MaadiranGroup

۱۷:۵۴

۳ بهمن

گزارش_فعالیت_ماهانه_شرکت_های_فرعی_دی.xlsx

۱۳.۵۹ کیلوبایت

گزارش تولید و فروش زیرمجموعه‌های مادیران در دی ماه ۱۴۰۱@MaadiranGroup

۷:۲۳

۵ بهمن

thumnail
محمود امیری چهره ماندگار صنعت لوازم خانگی
در دومین همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار و پیشکسوتان صنایع لوازم خانگی ایران از بنیانگذار مادیران به همراه ۱۳ صنعتگر این حوزه تجلیل شد@MaadiranGroup

۷:۱۶

thumnail

۷:۱۶

thumnail

۷:۱۶

thumnail

۷:۱۷

thumnail

۷:۱۷

thumnail

۷:۱۷

thumnail

۷:۱۷

thumnail

۷:۱۷

thumnail

۷:۱۷

thumnail

۷:۱۷

thumnail
در پنجمین نمایشگاه کار ایران چشم انتظار شما هستیم
ساعت ۹ تا ۱۸ مجتمع نمایشگاهی برج میلاد@MaadiranGroup

۱۵:۳۸

thumnail

۱۵:۳۸

thumnail

۱۵:۳۸

thumnail

۱۵:۳۹

thumnail

۱۵:۳۹

thumnail

۱۵:۳۹