عکس پروفایل تدبر در سور مدنی (کمک آموزشی)ت
۱۳۳ عضو

تدبر در سور مدنی (کمک آموزشی)

کانال کمک آموزشی کتابهایآشنایی با روش های تدبّر در قرآنجلد ششم؛ آشنایی با کتاب تدبر در سوره های مدنی
مجمع مدارس دانشجوئی قرآن و عترت علیهم السلام
📩 ارتباط با ادمین:
@m_quranschool