عکس پروفایل آموزشگاه آرایشگری مهستانآ

آموزشگاه آرایشگری مهستان

۷عضو
عکس پروفایل آموزشگاه آرایشگری مهستانآ
۷ عضو

آموزشگاه آرایشگری مهستان

آموزش تخصصی با مدرک معتبر وقابل ترجمه و قیمت مناسب به منظور جواز واشتغال زایی و اقامت خارج از کشور دارای کد ریجستری میباشد 02188075682_09331494959

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

thumnail

۱۰:۰۴

thumnail

۱۰:۱۱

thumnail

۱۰:۱۹

thumnail

۱۰:۲۲

thumnail

۱۰:۲۷

thumnail

۱۰:۳۰

thumnail

۱۴:۴۲

thumnail

۱۴:۴۳

thumnail

۱۴:۴۵

https://ble.ir/mahestan_beauty آموزش تخصصی آرایشگری با مدرک معتبر وقابل ترجمه و قیمت مناسب به منظور جواز واشتغال زایی و اقامت خارج از کشور دارای کد ریجستری میباشد آموزشگاه آرایشگری مهستان 02188075682_09331494959 https://eitaa.com/joinchat/1334772006Ce355cc2a2a https://rubika.ir/mahestanbeauty

۱۵:۰۵

thumnail

۱۵:۳۴

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

thumnail

۱۲:۵۰

۲۶ بهمن ۱۴۰۱

thumnail

۱۳:۳۰

۲ فروردین

https://ble.ir/mahestan_beauty آموزش تخصصی آرایشگری با مدرک معتبر وقابل ترجمه و قیمت مناسب به منظور جواز واشتغال زایی و اقامت خارج از کشور دارای کد ریجستری میباشد آموزشگاه آرایشگری مهستان 02188075682_09331494959 https://eitaa.com/joinchat/1334772006Ce355cc2a2a https://rubika.ir/mahestanbeauty

۶:۰۱

https://ble.ir/mahestan_beauty آموزش تخصصی آرایشگری با مدرک معتبر وقابل ترجمه و قیمت مناسب به منظور جواز واشتغال زایی و اقامت خارج از کشور دارای کد ریجستری میباشد آموزشگاه آرایشگری مهستان 02188075682_09331494959 https://eitaa.com/joinchat/1334772006Ce355cc2a2a https://rubika.ir/mahestanbeauty

۶:۰۲

۲۲ خرداد

thumnail

۱۵:۲۳

thumnail

۱۵:۲۵

آموزشگاه مهستان:لینک ایتاundefinedundefinedundefinedاز طریق ایتا وارد کانال آموزشگاه مهستان شوید.undefined لینک رو برای دوستاتون بفرستبدhttps://eitaa.com/joinchat/1334772006Ce355cc2a2aآموزشگاه مهستان آموزش تخصصی آرایشگری حرفه ای و مربیگری و پاکسازی پوست تخصصی صورت و ماساژ بدن در رشته های مراقبت زیبایی و خدمات آموزشی و بهداشت و ایمنی با مدرک معتبر وقابل ترجمه و قیمت مناسب به منظور جواز واشتغال زایی و اقامت خارج از کشور دارای کد ریجستری میباشد 09331494959
ارزش بخشی به گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و افتخار آفرینی مدارک و گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای می توان به مواردزیراشاره نمود: _اخذ جواز به منظور خدمات مورد نظر با گواهینامه فنی و حرفه ای _اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه مورد نظر با گواهینامه فنی و حرفه ای _اشتغال‌زایی و استقلال و درآمد زایی و کار آفرینی وخود کفایی با گواهینامه فنی و حرفه‌ای _اقامت و مهاجرت خارج از کشور با مدرک فنی و حرفه ای- پذیرش گواهینامه مهارت بعنوان واحد درسی برای دانشجویان- پذیرش هنرجویان آموزش دیده با مدارک فنی و حرفه ای در دانشگاه ها و ادامه تحصیل برای اخذ مدرک فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس در رشته ها وحرفه های مورد نظر مهارتی

۱۵:۳۶

thumnail

۱۵:۴۱