عکس پروفایل آموزش در فضای مجازیآ
۶۹۷ عضو

آموزش در فضای مجازی

این کانال به معرفی روش های مختلف برای یک ارائه مجازی می پردازد.لطفا پیشنهادات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.@ahmadian_a