عکس پروفایل تیزهوشان با امیر ملکت
۱۳.۲هزار عضو

تیزهوشان با امیر ملک

ارتباط با من @amirmalektabriziمن امیر ملک،فارغ التحصیل دانشگاه شریفو نفر اول المپیاد ریاضیآموزش تخصصی تیزهوشان
رضایت دوره : @rezayat_hoosh