عکس پروفایل 📚دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السّلام
۳۱۲ عضو

📚دانشجویی و فرهنگی مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السّلام

undefined هوالعلیم؛ این عرصه، ضمن ارایه اخبار و معرفی فعالیت های فرهنگی دانشجویان و استادان، با هدف شکوفایی استعدادهای علمی و فرهنگی آن ها ایجاد شده است، و ان شاء الله محملی برای هم افزایی بیش از پیش استادان و دانشجویان محترم خواهد بود. توانایی، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰