عکس پروفایل سیدمحمدحیدریس

سیدمحمدحیدری

پرداخت بیش از ۷۳ میلیارد تومان وام قرض الحسنه ۱ درصد در سال ۱۴۰۰ توسط صندوقهای قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج