آ

آرشیو مرور جمعی سور مفصلات

۶۹عضو

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

انسان شناسی فجر تا انشقاق.docx

۳۲.۸۷ کیلوبایت

انسان شناسی سور فجر تا انشقاق متن

۲:۴۱

بسم الله الرحمن الرحیم
انسان شناسی در سوره های جزء ۳۰

۲:۴۲

جلسه ۱undefined
سور مبارکه ناس تا بلد

۲:۴۳

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moroor.jamyi. ensan.30.mp3

۱۱.۵۲ مگابایت
با سلام صوت جلسه روز جمعه بررسی سور ناس تا بلد با محوریت انسان شناسی

۲:۴۴

جلسه ۲undefined
سور مبارکه فجر تا انشقاق

۲:۴۶

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moroor.ensanshenasi.fajr-ensheqhq.mp3

۱۰.۹۶ مگابایت
صوت جلسه مرور سور فجر تا انشقاق از منظر انسان شناسی

۲:۴۷

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

انسان شناسی فجر تا انشقاق.docx

۳۲.۸۷ کیلوبایت

انسان شناسی سور فجر تا انشقاق متن

۲:۴۷

جلسه ۳undefined
سور مبارکه مطففین تا نبأ

۲:۴۸

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moror.motaffefin.naba.mp3

۱۴.۲۴ مگابایت
صوت جلسه مرور سور مطففین تا نبا انسان شناسی

۲:۴۹

۶ خرداد ۱۴۰۱

در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمی‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
مرور با رویکرد بررسی
بروزات انسان و حقایق
درس چهارم کتاب روشهای تدبر سوره ای

۳:۰۳

جلسه اول undefined
سور مبارکه ملک قلم حاقه

۳:۰۵

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moror.jamiy.30.02.01.mp3

۱۶.۱۲ مگابایت
صوت جلسه 30 اردیبهشت

۳:۰۵

۹ خرداد ۱۴۰۱

جلسه دو undefined
سور مبارکه ق حشر طارق

۶:۰۵

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moror.jpmeh.boroozat.06.03.01.mp3

۲۷.۷۷ مگابایت
سلام علیکم عذرخواهی می کنم بعضا تاخیر می افته در بارگزاری صوت

۶:۰۵

۱۳ خرداد ۱۴۰۱

جلسه سوم undefined
سوره مبارکه طور

۴:۰۲

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moroor.jomaeh.toor.borozat.mp3

۱۶.۷۱ مگابایت
صوت جلسه سوم ذی القعده بازخوانی سوره مبارکه طور بر اساس بروزات و حقایق و مراتب حقایق

۴:۰۲

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

سوره مبارکه طور بروزات و حقایق.pdf

۶۶.۶۲ کیلوبایت

فایل مربوط به جلسه سوم ذی العقده سوره مبارکه طور بروزات و حقایق

۴:۰۲

۱ تیر ۱۴۰۱

جلسه چهارم undefined

۱۳:۱۵

بازارسال شده از مرور جمعی سور مفصلات

moroor. toor.maarej.mp3

۱۴.۵۴ مگابایت
صوت جلسه ۲۷ خردادماهبررسی حقایق سوره طور در آیات و سور مفصلات

۱۳:۱۶