عکس پروفایل نهادایرانن

نهادایران

۱۳۹عضو
عکس پروفایل نهادایرانن
۱۳۹ عضو

نهادایران

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور
نهاد ایران در:
ایتاhttp://eitaa.com/nahadiran
تلگرامhttp://t.me/nahadiransite
اینستاگرامhttp://instagram.com/nahadiran
واتساپhttp://chat.whatsapp.com/G78e2GLI7tSKWIPn8ZXkxx

۹ اسفند ۱۴۰۲

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

نهادایران
undefinedگزارش تصویری undefinedنشست جمعی از اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران با عنوان «جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان رهبری» undefinedبه گزارش نهادایران، این نشست با سخنرانی آیت الله قمی،؛ معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان، آغاز شد و با پرسش و پاسخ اساتید ادامه یافت. undefinedجهت مطالعه مشروح خبر، به لینک زیر مراجعه نمایید. https://nahadiran.ir/asatid-va-khobregan/
thumnail

۱۱:۳۷

۲۰ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
undefinedثبت نام زیارت عتبات عالیات ویژه دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور – فروردین 1403undefined جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.https://nahadiran.ir/atabat-farvardin-1403/

۶:۴۲

۱۲ فروردین

thumnail
undefined موقع دلبری، ویژه برنامه‌ای ویدیویی است که در قالب سخنرانی، قرائت ادعیه، شعرخوانی و پخش کلیپ های مذهبی، بمناسبت ماه مبارک رمضان، توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور تولید می‌شود.undefined این قسمت، سومین قسمت از مجموعه «موقع دلبری» میباشد که تقدیم حضور می‌گردد، امید آن که مورد قبول واقع گردد.undefined جهت تماشای ویدئو به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://nahadiran.ir/moghe-delbari-1403/

۱۶:۳۵

۱۶ فروردین

thumnail
undefinedبا توجه به پیش رو بودن روز جهانی قدس، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از مردم دعوت کرد که در این مراسم شرکت کنند.
متن اطلاعیه به این شرح است:
باسمه تعالیundefinedبرخی رویدادها به لحاظ شرایط حاکم بر آن منحصر به فرد و جزو نقاط عطف در تاریخ بشر به شمار می‌رود.
جنایت ۱۸۰ روزه رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه در پیش چشم مردم جهان عجیب وحشتناک و تکان دهنده و از این نظر منحصر به فرد و در زمره نقاط عطف سلسله جنایتها قلمداد می‌گردد. در مواجهه با این جنایت هولناک مردم عادی که هنوز قلب انسانی در سینه آنان می‌تپد این صحنه‌های دلخراش را مشاهده می‌کنند تحت فشار روحی قرار می‌گیرند و تنها اقدامی که می‌توانند صورت دهند پناه بردن به تظاهرات محکوم کردن لفظی یا احیاناً رسانه‌ای و برخی اوقات نیز مساعدت‌های مالی است.
اما دریغ از قدرت‌هایی که توان بازدارندگی دارند که متاسفانه تاکنون، هیچ گونه اقدام موثری در این جهت انجام نداده‌اند.
اکنون که روز قدس در پیش است، به حکم وظیفه انسانی، بر تک تک افراد است در هر کجا که حضور دارند و زندگی می‌کنند، ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک، اعتراض خود را به هر نحوی که می‌توانند، در قبال دولت‌های حامی اسرائیل به ویژه با حضور در ملا عام، جداً به انجام برسانند.
امید است توفیق آن را داشته باشیم و حرکتمان موثر واقع شود.

۱۱:۱۶

۲۰ فروردین

thumnail
undefined گزارش ویدیویی از انجمن اسلامی دانشجویان کازان (روسیه)undefined شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

۱۰:۳۴

۳۱ اردیبهشت

thumnail
undefined️نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه، با صدور پیامی، شهادت «رئیس جمهور و هیئت همراه» در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.
undefinedبه گزارش نهادایران، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین نظام‌زاده بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
شهادت حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، دکتر امیر عبداللهیان؛ وزیر محترم امور خارجه، آیت الله آل هاشم؛ امام جمعه محترم تبریز، استاندار محترم آذربایجان شرقی و پنج تن دیگر از همراهان (رحمه الله علیهم) در حادثه سقوط بالگرد و در حین خدمت به مردم شریف ایران اسلامی، موجب تاسف و تاثر عمیق گردید.اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت صاحب الزمان علیه السلام، مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته، مراجع بزرگوار تقلید و قاطبه روحانیون محترم، اعضای محترم هیئت دولت، خانواده های گرامی آن بزرگواران و ملت عزیز ایران به ویژه استادان گرامی و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای مختلف جهان، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.در این شرایط ویژه لازم است تمامی جناح‌های سیاسی و فعالان عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، تمام توان خود را برای تداوم ارائه خدمت به ملت شریف ایران بسیج نموده و خلأ به وجود آمده را در همه زمینه‌ها جبران نمایند.
undefined️محمد علی نظام‌زادهنماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه۱۴۰۳/۲/۳۱

۲۱:۱۷

thumnail
undefined️نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی اروپا با صدور پیامی، شهادت «رئیس جمهور و هیئت همراه» در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.
undefinedبه گزارش نهادایران، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین واعظی، بدین شرح است:
بسمه تعالی
وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
(سوره نساء/۱۰۰)
شجره طیّبه انقلاب اسلامی که با مجاهدت ملّت رشید ایران و هدایت و راهبری یگانه عصر ما حضرت امام خمینی(قدس سرّه) به ثمر نشست، هماره با شهامت، شهادت و ایثار فرزندان برومند این مرز و بوم تناور و بالنده می‌شود و اکنون حجت‌الاسلام دکتر رئیسی فرزند حوزه و ذریّه خدوم آل طه با نثار جان خویش و همکاران همراهش در راه خدمت به ملت شریف و آبادانی کشور، دِین خویش را به نظام و انقلاب و اسلام ادا کرد و برگ زرّین دیگری بر تاریخ پر افتخار روحانیت خدوم افزود.
اینجانب که از نزدیک در طول پانزده سال همکاری با روحیات باصفا و منش اخلاقی متواضعانه ایشان آشنا بوده در نهایت تأسّف و تأثّر این ضایعه عظیم را به حضرت حجت(روحی له الفداء)، رهبر معظم انقلاب، ملّت بزرگ ایران، حوزه‌های علمیه و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند سبحان علوّ درجات ایشان و همکاران درگذشته و طول عمر با عزّت رهبر فرزانه انقلاب و سربلندی بیش از پیش ملّت و نظام اسلامی را خواستارم.
undefined️احمد واعظینماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی اروپا۱۴۰۳/۲/۳۱

۲۱:۱۸

thumnail
undefined️در پی شهادت رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه و همراهان، "نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور" اقدام به صدور بیانیه کرد.undefined️به گزارش نهادایران، متن این بیانیه به شرح زیر است:
undefinedبسم الله الرّحمن الرّحیم
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. سوره نساء / آیه 100
برخی حوادث، چنان سریع و شتابان رخ می‌دهد آدمی را در بهت و حیرت فرو می‌برد و ابتدا ناباورانه می‌نماید و آنگاه که به خود می‌آید، تلخی آن بر کام می‌نشیند و اندوهش جانگداز می‌گردد و انسان در این فضای شکننده چاره‌ای جز صبر و شکیبایی نمی‌یابد و برای پر کردن خلأ، به خدای بزرگ پناه می‌برد. سانحه بالگرد غرب کشور گویا همین احساس را در درون برمی‌انگیزد.
به هر تقدیر، شهادت شماری از چهره‌های تلاشگر، خستگی ناپذیر و دلسوز نظام و میهن، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم، آیت الله آل هاشم، امام جمعه محترم تبریز، دکتر امیرعبداللهیان، وزیر محترم امور خارجه، دکتر رحمتی، استاندار محترم آذربایجان شرقی و سایر عزیزان همراه را پیشگاه مقام معظم رهبری، خانواده‌های داغدار و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای شهیدان سرافراز، درجات متعالی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می‌نماییم.
undefined️نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور۱۴۰۳/۲/۳۱

۲۱:۲۰