عکس پروفایل رویداد ملی نوآیندر
۲۳۶ عضو

رویداد ملی نوآیند

رویدادی با محوریت مسئله های نوپدید در آینده حکمرانی ایرانارتباط با ادمین@noayand_event_admin09034727684
https://zil.ink/noayandevent.ir