عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن

نوجوانیا :: NOJAVANIA

۷۲عضو
عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن
۷۲ عضو

نوجوانیا :: NOJAVANIA

حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. البقره ۴۲ثواب فعالیت این کانال به حضرت امام علی علیه السلام هدیه می‌شود 💚لینک کانال‌ها + حمایت مالی + تماس :nojavania.com/feedsصد کانال برتر : @sadbartar

40-soal-darbare-majles-11-iran.pdf

۱۷.۹۳ مگابایت

بررسی کامل عملکرد مجلس یازدهم شورای اسلامی + پاسخ به 40 سوال مهمی که نیمی از آن را از رسانه های دشمن شنیده اید اما نیمه دیگر پاسخ را از یک سوی دیگر ماجرا نشنیده اید ...
مشروح توضیحات درباره این کتابچه : https://vote.e57.ir/?p=66

۱۸:۳۲