عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن

نوجوانیا :: NOJAVANIA

۷۹عضو
عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن
۷۹ عضو

نوجوانیا :: NOJAVANIA

حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. البقره ۴۲ثواب فعالیت این کانال به حضرت امام علی علیه السلام هدیه می‌شود undefinedلینک کانال‌ها + حمایت مالی + تماس :nojavania.com/feedsصد کانال برتر : @sadbartar

kami-dir-tar-7.mp3

۰۵:۱۶-۳.۶۳ مگابایت
اسم من ... اسم اسدِ جوون بیست و چند ساله ای که یه دوره سفر کردم ... و با کسایی که باید یه چیزایی رو می‌فهمیدن صحبت کردم...
undefinedداستان صوتی کمی دیر تر - قسمت هفت
undefined دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/11514undefined @bonyana undefined @nojavania

۱۲:۵۹