عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن

نوجوانیا :: NOJAVANIA

۷۹عضو
عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن
۷۹ عضو

نوجوانیا :: NOJAVANIA

حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. البقره ۴۲ثواب فعالیت این کانال به حضرت امام علی علیه السلام هدیه می‌شود undefinedلینک کانال‌ها + حمایت مالی + تماس :nojavania.com/feedsصد کانال برتر : @sadbartar

kami-dir-tar-10.mp3

۰۳:۰۳-۲.۱۲ مگابایت
من ادعای عجیبی کرده بودم ... میخواستم به امام زمان برسم... فکر نمیکردم چنین شرایط سختی داشته باشه... اما فقط به نیت نیست... ذره ذره کارام رو باید مراقبت کنم...
undefinedداستان صوتی #کمی_دیر_تر - قسمت دهم
undefined دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/11514undefined @bonyana undefined @nojavania

۱۳:۰۲