عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن

نوجوانیا :: NOJAVANIA

۷۹عضو
عکس پروفایل نوجوانیا :: NOJAVANIAن
۷۹ عضو

نوجوانیا :: NOJAVANIA

حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. البقره ۴۲ثواب فعالیت این کانال به حضرت امام علی علیه السلام هدیه می‌شود undefinedلینک کانال‌ها + حمایت مالی + تماس :nojavania.com/feedsصد کانال برتر : @sadbartar

kami-dir-tar-4.mp3

۰۳:۳۲-۲.۴۵ مگابایت
کمی نا امید شدم. با خودم گفتم برم سراغ کسی که کمی جوون تر باشه.و آلوده دنیا نشده باشه...آقا محمدحسین دانشجوی ممتاز دانشکده فنی بودرفتم سراغش. نمونه بود. کمی از اخلاقیاتش پرس و جو کردم و...
undefined#داستان_صوتی #کمی_دیر_تر - قسمت چهارم
undefined دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/11514undefined @bonyana undefined @nojavania

۱۲:۵۸