عکس پروفایل تشکل‌یار تربیتی نخلت

تشکل‌یار تربیتی نخل

۸۴۳عضو
عکس پروفایل تشکل‌یار تربیتی نخلت
۸۴۳ عضو

تشکل‌یار تربیتی نخل

آموزش، پشتیبانی و حمایت از تشکل های تربیتی

ارتباط با ما :ادمین ها:@ansaradmin

۷ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
📌 ضرورت کار فکری برای مربی تربیتی
🔹 چرا عمق معرفتی در تربیت انقلابی ضرورت دارد؟
👈غفلت از مطالعه چه خطراتی برای مربیان دارد؟

🔸 چگونه مطالعه عمیق می‌تواند به مربیان در تربیت بهتر متربیان کمک کند؟

🔹 تفاوت تربیت عمیق و تربیت سطحی در چیست؟


🎙️مدرس: حجت الاسلام ماهری

⚠️ *رایگان

👌برای تهیه دوره آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇https://nonakhl.ir/courses/zarorat-kar-fekri🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۴:۴۱

۱۳ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
📌 تشکیلات سازی تربیتی
🔹 بهترین روش برای انجام یک کار تربیتی چیست؟
🎙️مدرس: جناب آقای مرتضی جهانبازی
⚠️ رایگان
👌برای تهیه دوره آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇https://nonakhl.ir/courses/tashkilat-sazi-tarbiati/🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۶:۳۸

۱۵ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
♦️یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که هیأت را به آن می شناسیم، تشکیلاتی بودن آن است. در واقع هیأت ایده آل از نظر ما باید تشکیلاتی باشد. تشکیلاتی بودن به معنای اداری شدن نیست؛ بلکه باعث رشد و پرورش نیروی انسانی میشود. 📚 برگرفته از کتابچه ساختار تشکیلاتی هیأت، مجموعه کتابچه های مدیریت تشکل های دینی با محوریت هیأت
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۷:۱۱

۲۴ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
📌 تشکیلات سازی تربیتی
🔹 ضابطه و قاعده در تشکیلات تربیتی
🎙️مدرس: جناب آقای مرتضی جهانبازی
⚠️ رایگان
👌برای تهیه دوره آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇https://nonakhl.ir/courses/tashkilat-sazi-tarbiati/🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۸:۲۲

۱۱ فروردین

thumnail
📌 مهمترین دستور العمل برای کسی که در برابر رشد هدایت دیگران قرار می گیرد چیست؟ برشی از دوره رشد نوجوان در پرتو رشد مربی🎙️حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری
👌برای تهیه دوره آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇https://nonakhl.ir/courses/roshd-morabi/🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۶:۰۰

۱۲ فروردین

thumnail
📌 نقشه راه تشکیل هیأت دانش آموزی
🔹 برای تشکیل هیأت دانش آموزی باید چه راه هایی را دنبال کرد؟
نوع اول 👈 تأسیس هیأت دانش آموزی در تشکیلاتی که شبکه نیرویی مناسب دارند.

نوع دوم 👈 تأسیس هیأت دانش آموزی در تشکیلاتی که شبکه نیرویی مناسب ندارند.

🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۹:۲۳

۱۳ فروردین

thumnail
📌 ضرورت ایستادگی و استقامت در کار فرهنگی برشی از دوره ضرورت تربیت نوجوان در جهان امروز | 🎙️حاج حسین یکتا
👌برای تهیه دوره آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇https://nonakhl.ir/courses/nojavan_emrooz/تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - [اینستاگرام ](https://instagram.com/no_nakhl

۱۹:۳۶

۱۴ فروردین

thumnail
📌 حساسیت و ضرورت تربیت نوجوان🔹برشی از دوره حساسیت و ضرورت تربیت نوجوان | 🎙️حجت الاسلام عابدینی
🔹 روشی که برای تربیت نوجوان انتخاب میکنیم باید چگونه باشد؟🔹شیب مهندسی خلقت چگونه است؟👌برای تهیه دوره آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید👇👇👇
https://nonakhl.ir/courses/hassasiat/
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۹:۱۴

۳ اردیبهشت

thumnail
#سخن_نگاشت
🔖 جنگ ظهور، جنگ نرم افزاری است.
برگرفته از کانال: @Abedini
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۹:۴۴

۴ اردیبهشت

thumnail
📌 نقشه راه جلسه داری
🔹جلسه داری به معنی نحوه اداره برنامه هیأت است به طوری که با دقت در جزئیات و برنامه ریزی برای همه بخش های هیأت، مخاطبینی که در هیأت شرکت می‌کنند، شاهد برنامه‌ای زیبا، منظم، دقیق و هدفمند باشند.
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۹:۲۲

۶ اردیبهشت

thumnail
📌خبری درراه است....
🔹برگرفته از دوره ضرورت تربیت نوجوان در جهان امروز👇https://nonakhl.ir/courses/nojavan_emrooz/lesson/ضرورت-تربیت-نوجوان-در-جهان-امروز/🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۹:۴۵

۷ اردیبهشت

thumnail
📌ویژگی های مهارتی مبلغ
🔹چگونه مهارت های ارتباطی با دانش آموزش را یاد بگیریم؟
🔹چگونه محتوای قابل ارائه را آماده کنیم؟چگونه می توانیم محتوا را به بهترین شکل ارائه دهیم؟
🔹ارکان اصلی تبلیغ نوجوانانه کدام اند؟
برشی از دوره تربیت مبلغ دانش آموزی https://nonakhl.ir/courses/tarbiate_morabi/
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۸:۳۷

۸ اردیبهشت

thumnail
#تصویری
📌اگر زندگی‌جمعی نداشته باشیم؛ چه مشکلی پیش میاد؟
برگرفته از کانال: @Panahian_ir
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۹:۱۴

۲۰ اردیبهشت

thumnail
📌دوره هیأت داری محرم ویژه فعالین استان چهار محال و بختیاری
🔹مسئله یابی نوجوان برای محرم چگونه است؟
🔹هدف برگزاری هیأت دانش آموزی در محرم چیست؟
📌هم اکنون شهرکرد
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۷:۰۲

thumnail

۷:۰۲

thumnail
📌دوره هیأت داری محرم ویژه فعالین استان چهار محال و بختیاری#کلاس_دوم
🔹مسئله یابی نوجوان برای محرم چگونه است؟
🔹هدف برگزاری هیأت دانش آموزی در محرم چیست؟
📌هم اکنون شهرکرد
🌴تشکل یار نوجوان نخل🌴آموزش و توانمندسازی، پشتیبانی، الگوسازی از تشکل تربیتی نوجوان#تربیت_نوجوان
🌐 سایت ~ بله ~ ایتا - اینستاگرام

۱۰:۵۲

thumnail

۱۰:۵۲

thumnail

۱۰:۵۲

thumnail

۱۰:۵۲