عکس پروفایل م پسیانم

م پسیان

امام صادق علیه السلام:جانشینان پیامبر همان ابواب خدایند، درهایی که از طریق آنها می توان به حق رسید، اگر آنها نبودند، خداوند شناخته نمیشد.اللهم صل علی محمد و آل محمد