عکس پروفایل کانون زبان قرآنک

کانون زبان قرآن

۳۹عضو
عکس پروفایل کانون زبان قرآنک
۳۹ عضو

کانون زبان قرآن

موسسه فرهنگی هنری کانون نشر و ترویج زبان قرآن

۲۴ مهر

بامیدخدا 189مین سمینار علمی با موضوع «بازنگری در تبارشناسی فرقۀ بهائیّت (2)» از ساعت 4 تا 5 عصر سه‌شنبه 25 مهرماه 1402 با ارائۀ سرکارخانم مهندس شهناز جبل عاملی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۷:۳۱

۲۶ مهر

بامیدخدا 190مین سمینار علمی با موضوع «پژوهشی نو در خط و زبان قرآن» از ساعت 4 تا 5 عصر پنجشنبه 27 مهرماه 1402 با ارائۀ سرکارخانم استاد پریسا جمشیدی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۸:۳۹

۲۷ مهر

بامیدخدا 39مین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سورۀ مبارکهٔ زخرف از تفسیر سورآبادی) با اجرای داوطلبانۀ جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی از ساعت 2:30 تا 5:30 عصرجمعه 28 مهرماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل می‌شود. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۹:۵۱

۱ آبان

بامیدخدا 191مین سمینار علمی با موضوع «بررسی نگاره‌ای از شاهنامه بایسنقری» از ساعت 4 تا 5 عصر سه‌شنبه 2 آبان‌ماه 1402 با ارائۀ استاد معصومه‌سادات حسینی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۷:۳۴

۴ آبان

بامیدخدا 82مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائۀ مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی از ساعت 7 تا 11 صبح جمعه 5 آبان‌ماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۶:۳۲

۸ آبان

بامیدخدا 192مین سمینار علمی با موضوع «تاریخ مختصر ادبیات قزاقی از قدیم تا حال حاضر» از ساعت 4 تا 5 عصر سه‌شنبه 9 آبان‌ماه 1402 با ارائۀ استاد سرکارخانم گوهر عمرخانوا در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۷:۲۰

۱۰ آبان

بامیدخدا 193مین سمینار علمی با موضوع «از علم قرآن به درس زندگی، از درس زندگی به سبک زندگی» از ساعت 10 تا 11 صبح پنجشنبه 11 آبان‌ماه 1402 با ارائۀ جناب استاد مهدی غفّاری در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۶:۵۷

۱۱ آبان

بامیدخدا 40مین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سورۀ مبارکهٔ بروج از تفسیر منهج الصادقین) با اجرای داوطلبانۀ جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی از ساعت 2 تا 5 عصرجمعه 12 آبان‌ماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل می‌شود. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۲:۱۶

۱۵ آبان

بامیدخدا 194مین سمینار علمی با موضوع «روانشناسی رشد شناختی» از ساعت 4 تا 5 عصر سه‌شنبه 16 آبان‌ماه 1402 با ارائۀ استاد خدیجه محمّدخان در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۷:۵۵

۱۷ آبان

بامیدخدا 195مین سمینار علمی با موضوع «هوش مصنوعی و کاربردهای آن در زندگی امروز» از ساعت 10 تا 11 صبح پنجشنبه 18 آبان‌ماه 1402 با ارائۀ مهندس احد سعیدی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۹:۰۲

۱۸ آبان

بامیدخدا 83مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائۀ مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی از ساعت 7 تا 11 صبح جمعه 19 آبان‌ماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۲:۱۲

۲۲ آبان

بامیدخدا 196مین سمینار علمی با موضوع «منش اخلاقی علّامه طباطبائی» از ساعت 4 تا 5 عصر چهارشنبه 24 آبان‌ماه 1402 روز بزرگداشت علّامه طباطبائی (ره) با ارائۀ سرکارخانم استاد مریم تائبی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۸:۵۳

۲۵ آبان

بامیدخدا 41مین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سوره‌های پایانی قرآن از خلاصۀ تفسیر کشف الاسرار) با اجرای داوطلبانۀ جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی از ساعت 2 تا 5 عصرجمعه 26 آبان‌ماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل می‌شود. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۲:۲۸

۲۶ آبان

متن مورد مطالعه در 41مین کارگاه بازخوانی تفاسیر فارسی.pdf

۱.۰۱ مگابایت

سلام بر شما. فایل متن درسی 41مین کارگاه بازخوانی تفاسیر فارسی مشتمل بر تفسیر منتخبی از سوره‌های پایانی قرآن کریم از خلاصۀ تفسیر کشف الاسرار تقدیم می‌شود.

۷:۲۱

۱ آذر

بامیدخدا 84مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائۀ مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی از ساعت 7 تا 11 صبح جمعه 3 آذرماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۴:۲۹

۶ آذر

بامیدخدا 197مین سمینار علمی با موضوع «فهم تبیاناً لکلّ شیء بودن قرآن کریم» از ساعت 4 تا 5 عصر سه‌شنبه 7 آذرماه 1402 همزمان با ایّام فاطمیۀ اوّل با ارائۀ سرکارخانم دکتر منصوره شایسته در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۷:۵۴

۸ آذر

بامیدخدا 198مین سمینار علمی با موضوع «هستی‌گرایی و تعلیم و تربیت» از ساعت 10 تا 11 صبح پنجشنبه 9 آذرماه 1402 با ارائۀ مهندس محمّدصادق حامدی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۳:۳۵

۹ آذر

بامیدخدا 42مین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسیر فارسی (تفسیر سوره‌های پایانی قرآن از خلاصۀ تفسیر کشف الاسرار) با اجرای داوطلبانۀ جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزّاقی از ساعت 2 تا 5 عصرجمعه 10 آذرماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل می‌شود. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۴:۵۰

۱۵ آذر

بامیدخدا 199مین سمینار علمی با موضوع «رشد و شکوفایی در عدم قطعیّت» از ساعت 10 تا 11 صبح پنجشنبه 16 آذرماه 1402 با ارائۀ استاد علی‌اکبر رحیم‌بروجردی در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۰:۵۵

۱۶ آذر

بامیدخدا 85مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائۀ مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی از ساعت 7 تا 11 صبح جمعه 17 آذرماه 1402 در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در کارگاه بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است.«کانون زبان قرآن»

۱۱:۵۷