عکس پروفایل رادیو‌اقتصادر
۱۳.۹هزار عضو

رادیو‌اقتصاد

کانال رسمی شبکه رادیو اقتصادموج اف ام:ردیف ۹۸آدرس سایتwww.radioeqtesad.irib.irتلفن : ۲۲۰۱۴۷۲۶-۰۲۱تلفن گویا : ۲۷۸۶۰۰۹۸-۰۲۱سامانه پیامک : : ۳۰۰۰۰۳۶۳۷پست الکترونیکی : ارتباط مستقیم@radioeqtesad