عکس پروفایل هشتمین جشنوارۀ بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجره

هشتمین جشنوارۀ بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر

۴۲عضو
عکس پروفایل هشتمین جشنوارۀ بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجره
۴۲ عضو

هشتمین جشنوارۀ بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر

هشتمین جشنوارۀ بین المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر

۲ اسفند ۱۴۰۲

thumnail

۱۵:۵۴

thumnail

۱۵:۵۴

thumnail

۱۵:۵۴

اختتامیه جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر سروسیمین۸ در محل سالن همایش های برج میلاد تهران

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

thumnail

۱۵:۵۵

اهدا جوایز نفیس در بخش های ویژه, جنبی و اصلی در اختتامیه جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر سروسیمین۸

۱۵:۵۶

thumnail

۱۵:۵۶

thumnail

۱۵:۵۶

thumnail

۱۵:۵۶

thumnail

۱۵:۵۶

thumnail

۱۵:۵۶

thumnail

۱۵:۵۶

thumnail

۱۶:۳۴

۴ اسفند ۱۴۰۲

thumnail

۱۸:۲۴