عکس پروفایل سازمان تبلیغات اسلامیس
۱۲.۵هزار عضو

سازمان تبلیغات اسلامی

undefined این سنّت خداست در حق آنان که تبلیغ رسالت خدا کنند و از خدا می‌ترسند و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسند و خدا برای حساب به تنهایی کفایت می‌کند...
undefined صفحه رسمی سازمان تبلیغات اسلامی