عکس پروفایل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ایس

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای

۴۳عضو
عکس پروفایل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ایس
۴۳ عضو

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای

وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه)
وب‌گاه: http://www.setadepishraft.irپل‌های ارتباطی: https://setadepishraft.yek.link
👤| ارتباط با ادمین: @setadepishraft_admin

۱۱ آبان ۱۴۰۲

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 دکتر علیرضا ثلاثی (مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه‌گذاری هسته‌های نوآورانه)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۰:۲۷

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
🏞️ 🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) 🔹 دکتر علیرضا ثلاثی (مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه‌گذاری هسته‌های نوآورانه) 🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... 🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft
thumnail
🎥 #قطعه_تصویری
🎙 #گفتگو با دکتر علیرضا ثلاثی (مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه‌گذاری هسته‌های نوآورانه)
▫️ نوآوری اجتماعی می‌تواند: به تغییر اجتماعی کمک کند! جهت بهبود یک مسأله، دغدغه یا چالش در جامعه عمل کند!
👇🏻برای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
🔹 مشاهده در سایت•| B2n.ir/m04314 |•🔹 مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/hUkmS |•
🔸 #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۰:۳۱

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 دکتر محمدمجید فولادگر (مدیر پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۰:۳۳

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
🏞️ 🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) 🔹 دکتر محمدمجید فولادگر (مدیر پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی) 🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... 🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft
thumnail
🎥 #قطعه_تصویری
🎙 #گفتگو با دکتر محمدمجید فولادگر (مدیر پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی)
▫️ دهه شصتی‌ها در عرصه‌ی مدیریتی وارد شدند.▫️ سیاست‌گذار قوی بر ظرفیت نیروی انسانی‌ که شوق و اراده دارد، تمرکز می‌کند.▫️ این اشخاص بسیاری از مسائل را می‌توانند حل کنند و آینده را بسازند.▫️ در این مسیر، بُعد ذهنی جامعه باید بُعد عینی را به حرکت دربیاورد.
👇🏻برای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
🔹 مشاهده در سایت•| B2n.ir/r86754 |•🔹 مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/9ScGl |•
🔸 #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۰:۴۱

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 دکتر میثم نعمتی (فعال اجتماعی)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۲۲:۱۰

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
🏞️ 🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) 🔹 دکتر میثم نعمتی (فعال اجتماعی) 🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... 🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft
thumnail
🎥 #قطعه_تصویری
🎙 #گفتگو با دکتر میثم نعمتی (فعال اجتماعی)
▫️ آخر ماجرا حالت خوب میشه!!!▫️ چطور می‌توانیم از وضع موجود با سرعت خارج شویم؟▫️ راهی جز تمرکز بر گروه‌های جهادی نیست!▫️ کاملا ناب برخواسته از تفکر انقلاب اسلامی و با غلبه‌ی نگاه انسانی▫️ گروه مردمی این حوزه را تقویت کنیم،تکثیر کنیم و سازماندهی‌ انجام دهیم.
👇🏻برای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
🔹 مشاهده در سایت•| B2n.ir/f02878 |•🔹 مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/T5yW0 |•
🔸 #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۲۲:۱۲

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 دکتر رضا تازیکی (فعال حوزه کسب و کار)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۲۲:۲۷

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
🏞️ 🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) 🔹 دکتر رضا تازیکی (فعال حوزه کسب و کار) 🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... 🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft
thumnail
🎥 #قطعه_تصویری
🎙 #گفتگو با دکتر رضا تازیکی (فعال حوزه کسب و کار)
▫️ بیشتر دولت‌های ما پس از انقلاب، عمدتا دو رویکرد برای حل مسئله ارائه داده‌اند: مجوز و تسهیلات▫️ بیشترین حوزه‌ای که آسیب دیده و بیشترین پتانسیل در آن نهفته است؛ روستاهاست.👇🏻برای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
🔹 مشاهده در سایت•| B2n.ir/f93242 |•🔹 مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/PfXuc |•
🔸 #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۲۲:۳۵

۱۴ آبان ۱۴۰۲

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 آقای هامون طهماسبی (موسس مدرسه توسعه پایدار)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۹:۲۳

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
🏞️ 🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) 🔹 آقای هامون طهماسبی (موسس مدرسه توسعه پایدار) 🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... 🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft
thumnail
🎥 #قطعه_تصویری
🎙 #گفتگو با آقای هامون طهماسبی (موسس مدرسه توسعه پایدار)
▫️ ایرانِ ما امروز بیش از همه نیاز به حس مسئولیت اجتماعی دارد!▫️نوآوری اجتماعی؛ مفهومی انتزاعی، ساخته ذهن بشر است! | هدف حل مسئله اجتماعی است! | پیش از اینکه یک تکنیک باشد، یک بینش است! | این بینش شرط مقدم حوزه‌ی نوآوری اجتماعی است | افرادی که در این حوزه وارد می‌شوند باید بدانند که در این مسیر باید، حل مسئله اجتماعی کنند.
👇🏻برای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
🔹 مشاهده در سایت•| B2n.ir/x87702 |•🔹 مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/rWQeo |•
🔸 #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۹:۲۴

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 حجت الاسلام والمسلمین ایمان عادلی (بنیانگذار مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۹:۲۷

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
🏞️ 🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) 🔹 حجت الاسلام والمسلمین ایمان عادلی (بنیانگذار مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا) 🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... 🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft
thumnail
🎥 #قطعه_تصویری
🎙 #گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین ایمان عادلی (بنیانگذار مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا)
▫️ تصور ایشان از نوآوری، خلاقیت در عرصه‌ی اجتماعی؛ نوآوری که هم در وسیله، «اجتماعی» باشد و هم در هدف!
👇🏻برای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
🔹 مشاهده در سایت•| B2n.ir/z02865 |•🔹 مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/BGyai |•
🔸 #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۹:۲۸

thumnail
🔸 مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
🔹 سرکار خانم حکیمه فریزاده (مدیرعامل مرکز نوآوری مانا)
🔆 آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۹:۲۹

۱۷ آبان ۱۴۰۲

thumnail
[ عکس ]📝 #خبر
🔻 ۱۸ آبان گردهمایی رهبران تغییر در نوپیا ۱۴۰۲
🔹 نشست خبری نوپیا به همت ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد. در این نشست از برنامه اجتماع بزرگ رهبران تغییر در روز ۱۸ آبان رهبران صحبت شد. قرار است رهبران نوآوری کنار هم جمع شوند.
🔸 برای مشاهده ادامه این خبر از طریق پیوند زیر وارد شوید. 🌐 | B2n.ir/t09999 |
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۶:۲۸

thumnail
📸 #گزارش_تصویری
🔹نشست خبری نوپیا به همت ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد. در این نشست از برنامه اجتماع بزرگ رهبران تغییر در روز ۱۸ آبان رهبران صحبت شد. قرار است رهبران نوآوری کنار هم جمع شوند.🗓️ 16 آبان‌ماه ۱۴۰۲
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای |💠 @setadepishraft

۸:۲۱

۱۹ آبان ۱۴۰۲

thumnail
📝 #خبر
🔻 دومین رویداد نوپیا به پایان رسید
🔹 دومین رویداد نوپیا (نوآوری و پیشرفت ایران) با مشارکت بنیاد ۱۵ خرداد و به همت ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پردیس چارسو با حضور بیش از یک هزار و ۲۰۰ شرکت کننده با برگزاری پنل‌ها و اجتماع‌های مختلف به کار خود پایان داد.
🔸 برای مشاهده ادامه این خبر از طریق پیوند زیر وارد شوید. 🌐 | B2n.ir/a63425 |
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۶:۴۸

۲۳ آبان ۱۴۰۲

thumnail
📸 #گزارش_تصویری
🔹 دومین رویداد ملی نوپیا (نوآوری و پیشرفت ایران) 🗓 ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۱:۳۸

thumnail
📸 #گزارش_تصویری
🔹 نخستین اجتماع سالانه اتم گردهمایی الگوها و تجربه‌های موفق 🗓 ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۱:۴۱

thumnail
📸 #گزارش_تصویری
🔹 اختتامیه دومین رویداد نوپیا (نوآوری و پیشرفت ایران) 🗓 ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۱:۴۳

۱۴ آذر ۱۴۰۲

thumnail
#فراخوان ثبت‌نام در رویداد اتم (۱۴۰۲)
🔸بنیاد اتم (الگوها و تجربه‌های موفق مردمی)، اولین ماموریت خود را این گونه تعریف کرده است: معرفی افرادی که مسئله‌ای را در شهر و روستای خود، از طریق نوآوری اجتماعی، خلاقانه و با مشارکت مردم حل کرده‌اند.از نگاه بنیاد اتم این افراد الگوهای موفقی هستند که با تکثیرشان می‌توان به آینده ایران امید داشت.
🔸در همین راستا، بنیاد اتم طبق روال سال‌های گذشته درصدد است، برای سال ۱۴۰۲ هم، اتم‌های جدیدی را به جامعه معرفی کند.
🔸واجدین شرایط کافی است جمله "من یک اتم هستم" را به همراه نام "استان‌شان" به شماره ۱۰۰۰۲۳۳۹ پیامک کنند.
#اتم #الگوها_و_تجربه‌های_موفق_مردمی #فراخوان #نوآوری_اجتماعی
🏳️ | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | 💠 @setadepishraft

۱۴:۰۱