عکس پروفایل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ایس

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای

۳۵عضو
عکس پروفایل ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ایس
۳۵ عضو

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای

وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه)
وب‌گاه: http://www.setadepishraft.irپل‌های ارتباطی: https://setadepishraft.yek.link
undefined| ارتباط با ادمین: @setadepishraft_admin

۱۱ آبان

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined دکتر علیرضا ثلاثی (مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه‌گذاری هسته‌های نوآورانه)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۰:۲۷

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
undefined undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) undefined دکتر علیرضا ثلاثی (مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه‌گذاری هسته‌های نوآورانه) undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft
thumnail
undefined #قطعه_تصویری
undefined #گفتگو با دکتر علیرضا ثلاثی (مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی غرب استان تهران و دبیر شورای پذیرش و سرمایه‌گذاری هسته‌های نوآورانه)
undefined نوآوری اجتماعی می‌تواند: به تغییر اجتماعی کمک کند! جهت بهبود یک مسأله، دغدغه یا چالش در جامعه عمل کند!
undefinedبرای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
undefined مشاهده در سایت•| B2n.ir/m04314 |•undefined مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/hUkmS |•
undefined #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۰:۳۱

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined دکتر محمدمجید فولادگر (مدیر پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۰:۳۳

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
undefined undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) undefined دکتر محمدمجید فولادگر (مدیر پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی) undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft
thumnail
undefined #قطعه_تصویری
undefined #گفتگو با دکتر محمدمجید فولادگر (مدیر پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی)
undefined دهه شصتی‌ها در عرصه‌ی مدیریتی وارد شدند.undefined سیاست‌گذار قوی بر ظرفیت نیروی انسانی‌ که شوق و اراده دارد، تمرکز می‌کند.undefined این اشخاص بسیاری از مسائل را می‌توانند حل کنند و آینده را بسازند.undefined در این مسیر، بُعد ذهنی جامعه باید بُعد عینی را به حرکت دربیاورد.
undefinedبرای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
undefined مشاهده در سایت•| B2n.ir/r86754 |•undefined مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/9ScGl |•
undefined #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۰:۴۱

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined دکتر میثم نعمتی (فعال اجتماعی)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۲۲:۱۰

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
undefined undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) undefined دکتر میثم نعمتی (فعال اجتماعی) undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft
thumnail
undefined #قطعه_تصویری
undefined #گفتگو با دکتر میثم نعمتی (فعال اجتماعی)
undefined آخر ماجرا حالت خوب میشه!!!undefined چطور می‌توانیم از وضع موجود با سرعت خارج شویم؟undefined راهی جز تمرکز بر گروه‌های جهادی نیست!undefined کاملا ناب برخواسته از تفکر انقلاب اسلامی و با غلبه‌ی نگاه انسانیundefined گروه مردمی این حوزه را تقویت کنیم،تکثیر کنیم و سازماندهی‌ انجام دهیم.
undefinedبرای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
undefined مشاهده در سایت•| B2n.ir/f02878 |•undefined مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/T5yW0 |•
undefined #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۲۲:۱۲

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined دکتر رضا تازیکی (فعال حوزه کسب و کار)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۲۲:۲۷

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
undefined undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) undefined دکتر رضا تازیکی (فعال حوزه کسب و کار) undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft
thumnail
undefined #قطعه_تصویری
undefined #گفتگو با دکتر رضا تازیکی (فعال حوزه کسب و کار)
undefined بیشتر دولت‌های ما پس از انقلاب، عمدتا دو رویکرد برای حل مسئله ارائه داده‌اند: مجوز و تسهیلاتundefined بیشترین حوزه‌ای که آسیب دیده و بیشترین پتانسیل در آن نهفته است؛ روستاهاست.undefinedبرای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
undefined مشاهده در سایت•| B2n.ir/f93242 |•undefined مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/PfXuc |•
undefined #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۲۲:۳۵

۱۴ آبان

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined آقای هامون طهماسبی (موسس مدرسه توسعه پایدار)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۹:۲۳

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
undefined undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) undefined آقای هامون طهماسبی (موسس مدرسه توسعه پایدار) undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft
thumnail
undefined #قطعه_تصویری
undefined #گفتگو با آقای هامون طهماسبی (موسس مدرسه توسعه پایدار)
undefined ایرانِ ما امروز بیش از همه نیاز به حس مسئولیت اجتماعی دارد!undefinedنوآوری اجتماعی؛ مفهومی انتزاعی، ساخته ذهن بشر است! | هدف حل مسئله اجتماعی است! | پیش از اینکه یک تکنیک باشد، یک بینش است! | این بینش شرط مقدم حوزه‌ی نوآوری اجتماعی است | افرادی که در این حوزه وارد می‌شوند باید بدانند که در این مسیر باید، حل مسئله اجتماعی کنند.
undefinedبرای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
undefined مشاهده در سایت•| B2n.ir/x87702 |•undefined مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/rWQeo |•
undefined #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۹:۲۴

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined حجت الاسلام والمسلمین ایمان عادلی (بنیانگذار مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۹:۲۷

ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای
undefined undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱) undefined حجت الاسلام والمسلمین ایمان عادلی (بنیانگذار مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا) undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران... undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft
thumnail
undefined #قطعه_تصویری
undefined #گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین ایمان عادلی (بنیانگذار مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا)
undefined تصور ایشان از نوآوری، خلاقیت در عرصه‌ی اجتماعی؛ نوآوری که هم در وسیله، «اجتماعی» باشد و هم در هدف!
undefinedبرای تماشای کامل فیلم این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.
undefined مشاهده در سایت•| B2n.ir/z02865 |•undefined مشاهده در آپارات•| https://www.aparat.com/v/BGyai |•
undefined #نوآوری_و_پیشرفت_ایران
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۹:۲۸

thumnail
undefined مجموعه گفتگوهایی با #موضوع_نوآوری_اجتماعی (همزمان با نخستین رویداد ملی #نوپیا | تهران؛ تیرماه ۱۴۰۱)
undefined سرکار خانم حکیمه فریزاده (مدیرعامل مرکز نوآوری مانا)
undefined آینده روشن است و نوپیا، روایتی از آینده ایران...
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۹:۲۹

۱۷ آبان

thumnail
[ عکس ]undefined #خبر
undefined ۱۸ آبان گردهمایی رهبران تغییر در نوپیا ۱۴۰۲
undefined نشست خبری نوپیا به همت ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد. در این نشست از برنامه اجتماع بزرگ رهبران تغییر در روز ۱۸ آبان رهبران صحبت شد. قرار است رهبران نوآوری کنار هم جمع شوند.
undefined برای مشاهده ادامه این خبر از طریق پیوند زیر وارد شوید. undefined | B2n.ir/t09999 |
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۶:۲۸

thumnail
undefined #گزارش_تصویری
undefinedنشست خبری نوپیا به همت ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد. در این نشست از برنامه اجتماع بزرگ رهبران تغییر در روز ۱۸ آبان رهبران صحبت شد. قرار است رهبران نوآوری کنار هم جمع شوند.undefined 16 آبان‌ماه ۱۴۰۲
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای |undefined @setadepishraft

۸:۲۱

۱۹ آبان

thumnail
undefined #خبر
undefined دومین رویداد نوپیا به پایان رسید
undefined دومین رویداد نوپیا (نوآوری و پیشرفت ایران) با مشارکت بنیاد ۱۵ خرداد و به همت ستاد نوآوری‌های اجتماعی و ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پردیس چارسو با حضور بیش از یک هزار و ۲۰۰ شرکت کننده با برگزاری پنل‌ها و اجتماع‌های مختلف به کار خود پایان داد.
undefined برای مشاهده ادامه این خبر از طریق پیوند زیر وارد شوید. undefined | B2n.ir/a63425 |
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۶:۴۸

۲۳ آبان

thumnail
undefined #گزارش_تصویری
undefined دومین رویداد ملی نوپیا (نوآوری و پیشرفت ایران) undefined ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۱:۳۸

thumnail
undefined #گزارش_تصویری
undefined نخستین اجتماع سالانه اتم گردهمایی الگوها و تجربه‌های موفق undefined ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۱:۴۱

thumnail
undefined #گزارش_تصویری
undefined اختتامیه دومین رویداد نوپیا (نوآوری و پیشرفت ایران) undefined ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۱:۴۳

۱۴ آذر

thumnail
#فراخوان ثبت‌نام در رویداد اتم (۱۴۰۲)
undefinedبنیاد اتم (الگوها و تجربه‌های موفق مردمی)، اولین ماموریت خود را این گونه تعریف کرده است: معرفی افرادی که مسئله‌ای را در شهر و روستای خود، از طریق نوآوری اجتماعی، خلاقانه و با مشارکت مردم حل کرده‌اند.از نگاه بنیاد اتم این افراد الگوهای موفقی هستند که با تکثیرشان می‌توان به آینده ایران امید داشت.
undefinedدر همین راستا، بنیاد اتم طبق روال سال‌های گذشته درصدد است، برای سال ۱۴۰۲ هم، اتم‌های جدیدی را به جامعه معرفی کند.
undefinedواجدین شرایط کافی است جمله "من یک اتم هستم" را به همراه نام "استان‌شان" به شماره ۱۰۰۰۲۳۳۹ پیامک کنند.
#اتم#الگوها_و_تجربه‌های_موفق_مردمی#فراخوان#نوآوری_اجتماعی
undefined | ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای | undefined @setadepishraft

۱۴:۰۱