عکس پروفایل وضعیت جوی، بحران ها و هشدارهاو

وضعیت جوی، بحران ها و هشدارها

۲۵۴عضو
عکس پروفایل وضعیت جوی، بحران ها و هشدارهاو
۲۵۴ عضو

وضعیت جوی، بحران ها و هشدارها

اطلاع رسانی پیش بینی ها،توصیه ها، هشدارهای هواشناسی، فعالیت ها و عملکرد هواشناسی استان اصفهان

۲ اسفند

thumnail

۹:۴۲

thumnail

۹:۴۲

thumnail

۹:۴۲

thumnail

۹:۴۲

#اطلاع_رسانی#جهاد_تبیین#پیش_بینی_وضعیت_جوی

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedبولتن پیش بینی هواشناسی استان اصفهان
۰۲ اسفندماه ۱۴۰۲
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
#روابط_عمومی_هواشناسی_استان_اصفهان

۹:۴۲

۳ اسفند

بازارسال شده از روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان
thumnail

۶:۴۲

thumnail
هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان اصفهان-شماره ۲۹
"فعالیت سامانه سرد بارشی "
روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اصفهان

۷:۱۷

thumnail

۱۰:۱۷

thumnail

۱۰:۱۷

thumnail

۱۰:۱۷

thumnail

۱۰:۱۷

thumnail

۱۰:۱۷

#اطلاع_رسانی#جهاد_تبیین#پیش_بینی_وضعیت_جوی

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedبولتن پیش بینی هواشناسی استان اصفهان
۰۳ اسفندماه ۱۴۰۲
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
#روابط_عمومی_هواشناسی_استان_اصفهان

۱۰:۱۷

۴ اسفند

thumnail

۱۱:۰۹

thumnail

۱۱:۰۹

thumnail

۱۱:۰۹

thumnail

۱۱:۰۹

thumnail

۱۱:۰۹

#اطلاع_رسانی#جهاد_تبیین#پیش_بینی_وضعیت_جوی

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedبولتن پیش بینی هواشناسی استان اصفهان
۰۴ اسفندماه ۱۴۰۲
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
#روابط_عمومی_هواشناسی_استان_اصفهان

۱۱:۱۰

thumnail
هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان اصفهان-شماره ۳۰
"تشدید فعالیت سامانه بارشی "
روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اصفهان

۱۱:۲۹