عکس پروفایل انجمن استصناا

انجمن استصنا

۱۹عضو

۲۸ اسفند ۱۴۰۲

thumnail

۱۱:۳۲

۱۴ فروردین

thumnail
مطابق بند الف تبصره ٩ قانون بودجه ١٤٠٣ به منظور حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه ميدهد:
١-حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات ، قطعات ، مواد اوليه و واسطه اي توليدي به ٢ درصد كاهش مي يابد .
٢-حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي ، دارو و مواد اوليه دارو ، نهاده هاي دامي و كشاورزي ، ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك مخصوص اطفال را به يك (١) درصد كاهش دهد ( مواردي كه كمتر از (١)درصد است به همان ميزان كمتر ، باقي خواهد ماند.
undefinedفهرست شناسه ( كد) تعرفه هاي موضوع اين بند يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد كشاورزي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.# لازم به ذکر است#
undefinedحقوق گمرکی موضوع بند د ماده یک قانون امور گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است بعبارتی تمامی حقوق گمرکی های یک درصد سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد افزایش یافته است
بجز کالاهای اساسی و دارو و...

ضمنأ با توجه به شمول ماده ۱۱ بر سود بازرگانی و لازم الاجرا بودن قانون بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۳ ، افرایش یک درصد. مشمول ماده ۱۱ و ماده ۶ قانون امور گمرکی نمی شود.

۵:۱۹

thumnail

۹:۴۵

۱۵ فروردین

thumnail
قابل توجه اعضا محترمجهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با "راهنمای تصویری اظهار برنامه صادراتی سال 1403 صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت"فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۱۰:۵۳

۱۹ فروردین

thumnail
قابل توجه اعضا محترماطلاعیه 001جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با "كتابچه شبكه آزمايشگاهي استصنا" فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۶:۲۳

thumnail
قابل توجه اعضا محترماطلاعیه 002جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با "تكميل اطلاعات در بيست و هشتمين نمايشگاه نفت تهران " فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۶:۲۴

thumnail

۱۱:۲۹

thumnail

۱۲:۰۰

۲۰ فروردین

thumnail

۱۳:۳۳

۲۱ فروردین

thumnail

۱۳:۴۱

۲۷ فروردین

thumnail
دومین نشست کمیته اساسنامه صبح امروز دوشنبه (مورخ 1403/01/27) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این نشست تغییرات پیشنهادی اداره کار و تطبیق با اساسنامه موجود مورد بررسی قرار گرفت.

۱۲:۵۶

thumnail
جلسه هم اندیشی رییس هیات مدیره استصنا و هیات رئیسه کمیسیون ها ظهر امروز دوشنبه (مورخ 1403/01/27) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این نشست پیرامون روشهای افزایش بهره وری کمیسیون ها بحث و تبادل نظر شد.

۱۲:۵۸

thumnail
قابل توجه اعضا محترم

۱۳:۰۱