عکس پروفایل مدرسه تابستانه 1403- دبستان میزان 1م

مدرسه تابستانه 1403- دبستان میزان 1

۲۹۲عضو
عکس پروفایل مدرسه تابستانه 1403- دبستان میزان 1م
۲۹۲ عضو

مدرسه تابستانه 1403- دبستان میزان 1

مکاتبه با مسئول مدرسه تابستانه : @rezafarsijani

۲۴ تیر

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail
کلاس اوریگامی فعالیت امروز:آموزش و ساخت خیمه پایه اول

۱۱:۴۸

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۴۸

thumnail
نتیجه کلاس اوریگامی امروز

۱۱:۵۲

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail
پخش نذری در مدرسه به کمک آقا پسرها

۱۱:۵۲

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۲

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۲

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail
پخش نذری در مدرسه به کمک آقا پسرها

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail
هیئت عزاداری گل پسرهای میزان به مناسبت شهادت اباعبدالله الحسین

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

بازارسال شده از همکاران مدرسه ی تابستانه
thumnail

۱۱:۵۳

۲۵ تیر

thumnail

۱۱:۲۲

۲۶ تیر

thumnail
اَلسَّلامُ عَلَی الحُسَینوَ عَلی عَلَیِ بن الحُسَینوَ عَلی اَولادِ الحسَینوَ عَلی اَصحابِ الحُسَین
🏴 عاشورای حسینی تسلیت باد

۹:۵۶

thumnail

۱۳:۰۲

thumnail

۱۳:۰۲