عکس پروفایل Tehran LancerT
۲.۶هزار عضو

Tehran Lancer

undefined مرکز نوآوری لنسر شریف undefinedundefined اولین مركز تخصصی كدنويسی، رباتيک و هوش مصنوعی دانش‌آموزی در كشور undefinedundefinedحمایت و آموزش تا سطح فريلنسریundefined🧮 برگزارکننده و هماهنگ‌کننده مسابقات سالیانه کیدکُد دانشگاه صنعتی شریف 🧮
undefinedدر لنسر، باهم آینده را کد به کد میسازیمundefined