عکس پروفایل .تهویه فراز.

.تهویه فراز

تولید و ارایه :انواع داکت های هوا (فلکسیبل ٫ اسپیرال)انواع عایق الاستومری( رولی و لوله ای)انواع دمپرهای هوا (ضدحریق و کانال)انواع دریچه ( هوا و بازدید)انواع دودکش و کلاهکانواع فن و هواکش