عکس پروفایل شرکت ارتباطات زیرساختش

شرکت ارتباطات زیرساخت

۱۲۷عضو

۱۷ مرداد ۱۴۰۲

thumnail
برای ارائه خدمات ارتباطی به زوار اربعینمهندس جعفرپور با وزیر ارتباطات عراق دیدار کردبه‌منظور ارائه خدمات ارتباطی به زوار در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی، مهندس جعفرپور معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با دکتر هیام الیاسری وزیر ارتباطات عراق دیدار و گفت ‌وگو کرد. https://www.tic.ir/fa/news/21360

۱۳:۴۱

۶ شهریور ۱۴۰۲

thumnail
همزمان با هفته دولتمدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از مراکز ارتباطی استان زنجان بازدید کردمهندس جعفرپور معاون وزیر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در معیت دکتر زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور افتتاح پروژه های ارتباطی، صبح امروز وارد استان زنجان شد.https://www.tic.ir/fa/news/21432

۱۷:۱۵

۲۰ دی ۱۴۰۲

thumnail
برگزاری نشست هم اندیشی " بررسی استراتژی ها و چالش های اطلاع رسانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۸:۲۰

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۷:۳۳

۱۵ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۴:۵۹

thumnail

۶:۴۱

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۵:۰۲

۱۷ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۵:۱۰

thumnail

۵:۱۰

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۴:۴۱

thumnail

۴:۴۱

thumnail

۹:۰۶

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۱۲:۰۵

thumnail

۱۲:۰۵

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۱۲:۳۴

thumnail

۱۲:۳۴

۲۱ بهمن ۱۴۰۲

thumnail

۴:۴۱

thumnail

۱۰:۲۱

۲۹ اسفند ۱۴۰۲

thumnail
پیام نوروزی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساختhttps://www.tic.ir/fa/news/22182

۱۳:۱۱

۷ اردیبهشت

thumnail

۱۵:۱۲