عکس پروفایل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکش

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۱۶۷عضو
عکس پروفایل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکش
۱۶۷ عضو

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۲۷ خرداد

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم
undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار
undefined️ بازدید مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان پروژه کنارگذر لنگرود
مهندس طهماسبی مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان به اتفاق مهندس محمد پارسامدیرکل ساخت وتوسعه راههای منطقه شمال کشور و مهندس پردل نژاد مدیرشرکت ساخت و توسعه در استان گیلان ومهندسین ناظر مشاور ایران استن با حضور در واحد آزمایشگاه مستقر در پروژه کنار گذر لنگرود از روند انجام آزمایش و خدمات کنترل کیفی بازدید نمودند.این بازدید در راستای تعامل و پیگیری کارها و افزایش خدمات کنترل کیفیت و ارائه مناسب تر خدمات آزمایشگاهی طبق تمدید قراردادجهت تکمیل عملیات اجرایی در پروژه کنارگذر لنگرود، رمپ های ورودی به شهر کومله و لیلاکوه و تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر لنگرود برگزار شد.با توجه به پیگیری های نماینده جدید مجلس شورای اسلامی در شهرستان لنگرود و مسئولان استانی اقدامات اثربخشی در جهت تسریع عملیات اجرایی تکمیل کنارگذر لنگرود صورت پذیرفته است و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گیلان کنترل کیفیت این پروژه را برعهده دارد.
🟦 با ماهمراه باشید در :
undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۳:۱۹

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️جلسه با مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان آقای مهندس فراهی و پیگیری انعقاد قرارداد پیرو تفاهم نامه همکاری فی مابین با حضور مهندس بیکی مدیر و مهندس پورقاز مسئول امور قراردادها و بازاریابی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان

۳:۱۹

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ اهم اقدامات عملکرد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی دولت مردمی سیزدهم ( ۱۰۰۰ روز کار و فعالیت)

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۳:۲۰

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ تیم تنیس روی میز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قهرمان مسابقات جایزه بزرگ پیشکسوتان کشور شد
تیم تنیس روی میز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ادامه کسب موفقیت‌های خود، قهرمان مسابقات جایزه بزرگ پیشکسوتان کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، این دوره از مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشوری پیشکسوتان با حضور 18 تیم برگزار و تیم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با حضور لقمان حبشی، محمد محمودی، محمد نیکخواه،محمد بیگلری، احد بزازیان، ناصر رهنما به سرپرستی لقمان حبشی و مربیگری محمد محمودی در این دوره از مسابقات حضور یافت.
در پایان این مسابقات، تیم تنیس روی میز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات جایزه بزرگ پیشکسوتان کشور معرفی شد.

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۳:۲۰

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ اهم اقدامات عملکرد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی دولت مردمی سیزدهم ( ۱۰۰۰ روز کار و فعالیت)

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۳:۲۸

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ روز عرفه

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۳:۵۹

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ گزارش تصویری مجمع عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۹:۰۹

thumnail

۹:۰۹

thumnail

۹:۰۹

thumnail

۹:۱۰

thumnail

۹:۱۰

thumnail

۹:۱۰

thumnail

۹:۱۰

thumnail

۹:۱۰

thumnail

۹:۱۰

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ عید سعید قربان مبارک باد

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۲۰:۱۵

۲۹ خرداد

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ تازه های خبری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۶:۵۹

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ 145000 مورد آزمایشگاه فنی و تخصصی در آزمایشگاه استان کرمانشاه به ثبت رسید
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه موفق شد طی سال گذشته با ثبت 145 هزار مورد آزمایش فنی و تخصصی نقش آفرینی تاثیرگذاری در ارتقاء کیفیت پروژه‌های عمرانی استان داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، علیرضا چراغی مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه گفت: این آزمایشگاه با بهره‌مندی از 67 نیروی فنی و تخصصی و دارا بودن 6 شعبه و 28 واحد مستقر در پروژه‌های ملی و استانی ضمن ارائه خدمات مطلوب آزمایشگاهی کنترل کیفیت، آمادگی ارائه خدمات منحصربفرد با تنوع بیش از 670 نوع آزمایش در کمتر از 2 ساعت در پروژه‌های عمرانی سطح استان را دارد.
چراغی با اشاره به اینکه علاوه بر توسعه آزمایشگاه برنامه ورود به بازارهای جدید نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه در بیش از 80 درصد از پروژه‌های فعال سطح استان حضور فعال و تاثیرگذاری داشته است.وی ادامه داد پروژه‌های زیر ساخت اربعین استان، راه‌های شریانی سطح استان، فرودگاه بین المللی کرمانشاه، قطار شهری کرمانشاه، طرح ساماندهی رودخانه آبشوران، سد سومار، سد هواسان، ساختمان‌های درب خروج صادرات و گمرک پرویز خان، بیمارستان 540 تختخوابی کرمانشاه، پتروشیمی اسلام آباد غرب، پروژه‌های نهضت ملی مسکن سراج و دولت‌آباد، تعاونی مسکن کارکنان شهرداری، 5 هزار 400 واحدی شهرک امام، طرح جوانی جمعیت شهرک بلوردی، آزاد راه بیستون_ کرمانشاه_ حمیل و قزانچی، راه‌آهن کرمانشاه خسروی قطعه 1و2، باند دوم روانسر سه راهی بیاشوش، قطعه دوم محور گیلانغرب سومار، آزاد راه کرمانشاه_میاندوآب و پروژهای ساختمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه از جمله پروژه‌های مهم استان با نقش آفرینی این آزمایشگاه است.
مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با بیان اینکه این آزمایشگاه ارائه خدمات دقیق، سریع و منطبق بر استانداردهای ملی و بین‌المللی را در اولویت قرار داده است افزود: انجام یک هزار و 884 متر حفاری، 129 هزار و 647 مورد آزمایش خاک، بتن و آسفالت، 20 مورد طرح اختلاط آسفالت و طرح بتن، 2 هزار و 496 مورد اکیپ روز آزمایش‌های غیر مخرب جوش، بازتاب رنگ خط کشی جاده، تعیین ضخامت رنگ پوشش فلزی و بیش از 527 مورد آزمایش فیزیکی و شیمیایی مصالح ، 4 هزار و 174 مورد آزمایش کشش میلگرد و همچنین 6 هزارو 206 مورد آزمایش مرغوبیت مصالح از جمله اقدامات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان در راستای ارتقاء کیفیت، افزایش طول عمر مفید و نیز کاهش هزینه پروژه‎های عمرانی طی سال گذشته بوده است.چراغی با اشاره به توسعه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان به تجهیزات جدید گفت: آزمایشگاه استان به تجهیزات آزمایش کامل قیر عملکردی (PG) مجهز و به عنوان مرکز منطقه این خدمات را به سایر استان‌های همجوار نیز ارائه خواهد داد.وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی گفت: این آزمایشگاه طی سال گذشته با همکاری اداره کل آموزش و پژوهش ستاد شرکت ، بیش از 4 هزار و 586 نفر- ساعت دوره آموزشی برای کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی سطح استان برگزار کرده است.

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۶:۵۹

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ اهم اقدامات عملکرد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی دولت مردمی سیزدهم ( ۱۰۰۰ روز کار و فعالیت)

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۶:۵۹

thumnail
undefined شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک
undefined جهش تولید با مشارکت مردم

undefined کیفیت ، رمز توسعه پایدار

undefined️ اهم اقدامات عملکرد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک طی دولت مردمی سیزدهم ( ۱۰۰۰ روز کار و فعالیت)

🟦 با ماهمراه باشید در :

undefinedاینستاگرام https://b2n.ir/k35364
undefinedسروش https://splus.ir/tsml_news
undefinedآپارات https://www.aparat.com/tsml_news
undefinedبله
ble.ir/tsml_news
undefinedسایتtsml.ir
undefined روابط عمومی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

۷:۰۲