عکس پروفایل مدیریت امور آموزشی دانشگاه هرمزگانم

مدیریت امور آموزشی دانشگاه هرمزگان

۶۷۸عضو
عکس پروفایل مدیریت امور آموزشی دانشگاه هرمزگانم
۶۷۸ عضو

مدیریت امور آموزشی دانشگاه هرمزگان

این کانال جهت ارتباط موثر دو طرفه بین مدیریت امور آموزشی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان ایجاد شده
ارتباط با ادمین کانال@admin_uoh_educationaffairs

۱۷ آبان ۱۴۰۲

دانشکده فنی و مهندسی: معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی
دانشجویان گرامی :
آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.
برای مشاهده جدول بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.                                                                                                                                                https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4913

۱۰:۰۲

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی
دانشجویان گرامی :
آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.
برای مشاهده جدول بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.                                                                                                                                             https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4915

۱۰:۳۲

۲۰ آبان ۱۴۰۲

اطلاعیه مهم: مخصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال 1402 که تا تاریخ 1402/06/31موفق به اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی یا کاردانی خود نگردیده اند. برای مشاهده اطلاعیه مورد نظر به آدرس زیر مراجعه نمایید. آدرس: https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4916

۵:۵۳

دانشکده علوم انسانی : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی
دانشجویان گرامی :
آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.
برای مشاهده جدول بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.                                                                                                                                              https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4932

۱۰:۰۲

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی
دانشجویان گرامی :
آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.
برای مشاهده جدول بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.                                                                                                                                             https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4941

۱۰:۰۴

مجتمع آموزش عالی میناب  : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی
دانشجویان گرامی :
آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.
برای مشاهده جدول بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.                                                                                                                                             https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4943

۱۱:۴۱

۲۴ آبان ۱۴۰۲

دانشکده شیمی و نفت  : معرفی استادان مشاور آموزشی و برنامه زمانی مشاوره دانشجویان کارشناسی
دانشجویان گرامی :
آشنایی و دانایی کامل تر و دقیق تر شما با امور آموزشی، گامی لازم و بسیار موثر در امر پیشرفت مطمئن و به هنگام دوره تحصیلی محسوب می شود. از این روی امکان مراجعه ی منظم و پیوسته به استاد (مشاور آموزشی) مختص ورودی شما مطابق ساعات اعلام شده ی جدول زیر فراهم شده است.
برای مشاهده جدول بر روی آدرس زیر کلیک نمایید. .                                                     https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/4992    

۱۲:۳۶

۲۹ آبان ۱۴۰۲

برای مشاهده اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول (ثبت نام مقدماتی) نیمسال دوم ۱۴۰۲_۱۴۰۳ به آدرس زیر مراجعه نمایید.https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5037

۹:۳۳

۶ آذر ۱۴۰۲

برای مشاهده اطلاعیه قابل توجه دانشجویان پسر مقطع کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند. به آدرس زیر مراجعه نمائیدhttps://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5096

۷:۳۵

۲۸ آذر ۱۴۰۲

برای مشاهده اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم . به آدرس زیر مراجعه نمائید                                                                                                         https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5294

۷:۱۲

۲۹ آذر ۱۴۰۲

برای مشاهده تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402. به آدرس زیر مراجعه نمائید.                                                                         https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/filed/627

۱۲:۰۴

۵ دی ۱۴۰۲

برای مشاهده اطلاعیه غیبت دانشجو  در جلسات درس . به آدرس زیر مراجعه نمائید.                                                                                             https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5364

۹:۰۹

۱۲ دی ۱۴۰۲

برای مشاهده اطلاعیه برگزاری کمیسیون پزشکی . به آدرس زیر مراجعه نمائید.                                                               https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5422

۱۱:۵۵

۱۶ دی ۱۴۰۲

برای مشاهده برنامه امتحانی دروس عمومی و معارف به تفکیک متولی برگزاری نیمسال اول ۱۴۰۲. به آدرس زیر مراجعه نمائید.
https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5453

۵:۴۸

۱۰ بهمن ۱۴۰۲

برای مشاهده راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد ) در پیشخوان خدمت سامانه گلستان (دانشجویان مقطع کارشناسی ) . به آدرس زیر مراجعه نمائید. https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5599

۱۰:۴۰

برای مشاهده اطلاعیه انتخاب واحد (ثبت نام اصلی) (1) و (2) نیمسال دوم 1403-1402 . به آدرس زیر مراجعه نمائید. https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5598

۱۰:۴۱

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

برای مشاهده اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1403-1402 . به آدرس زیر مراجعه نمائید.                                                                         https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/5696

۱۲:۴۲

۱۴ فروردین

قابل توجه دانشجويان گرامي (عدم برگزاري كلاس هاي 8 الي 10 مورخ 15 فروردين به مناسبت ليالي قدر ) ضمن عرض تبريك سال نو و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به اطلاع مي رساند به مناسبت ليالي قدر، كلاس هاي ساعت 8 الي 10 روز چهارشنبه مورخ 1403/01/15 برگزار نخواهد شد. زمان برگزاري كلاس جبراني متعاقبا توسط اساتيد محترم مربوطه اعلام خواهد گرديد.

۸:۱۶

۲۵ فروردین

برای مشاهده اطلاعیه قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال  . به آدرس زیر مراجعه نمائید. https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/6021

۷:۰۳

۲ اردیبهشت

برای مشاهده اطلاعیه قانون یک بار انصراف برای دانشجویان (مرد) مشمول . به آدرس زیر مراجعه نمائید.                                                                 https://hormozgan.ac.ir/home/index/24/63/news/6069

۷:۱۶