عکس پروفایل دانشگاه علم و فرهنگد
۴۶۸ عضو

دانشگاه علم و فرهنگ

این کانال با هدف انعکاس مهم ترین اخبار و اطلاعات مورد نیاز استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی شده است.