عکس پروفایل قاسمیق

قاسمی

اللهم وجّهنی للخیر، و یسّرنی له و اعنّی علیه واجعلنی من اهله..