عکس پروفایل سردارِ شهیـــ🌷ـــد یزدانیس

سردارِ شهیـــ🌷ـــد یزدانی

۵عضو
عکس پروفایل سردارِ شهیـــ🌷ـــد یزدانیس
۵ عضو

سردارِ شهیـــ🌷ـــد یزدانی

خواندنی‌هایسردار سرتیپ پاسدارشهید حاج غلام‌رضا(علیرضا) یزدانیو یادمان شهدای توپخانه و موشکی و پدافند هوایی
خاطراتدست نوشته‌هاتصاویر و فیلم و صوتکتب و مکتوباتو....
@Yazdani_info

۶ فروردین

thumnail
Shahid2

۲:۴۹

thumnail
Shahid2-1

۲:۵۰

thumnail
Shahid2-2

۲:۵۱

thumnail
Shahid2-3

۲:۵۲

thumnail
Shahid2-4

۲:۵۳

thumnail
Shahid2-5

۲:۵۴

thumnail
Shahid2-6

۲:۵۵

thumnail
Shahid2-7

۲:۵۶

thumnail
Shahid2-8

۲:۵۷

thumnail
Shahid2-10

۲:۵۹