عکس پروفایل شهر ورزشی شهروند ورزشی ش

شهر ورزشی شهروند ورزشی

۱۱۲عضو
عکس پروفایل شهر ورزشی شهروند ورزشی ش
۱۱۲ عضو

شهر ورزشی شهروند ورزشی

معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

۳ اسفند

thumnail

۵:۲۰

۴ اسفند

thumnail
undefinedیازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined گروهبندی مسابقات فیفا

#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #یازدهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد #یزدورزش
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @yazdvarzeshi

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail
undefinedیازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined گروهبندی مسابقات فیفا

#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #یازدهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد #یزدورزش
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @yazdvarzeshi

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

thumnail

۲۰:۰۷

۵ اسفند

thumnail
undefinedیازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined زمانبندی مسابقات #فوتبال آقایان

#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #یازدهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد #فوتبال #یزدورزش
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @yazdvarzeshi

۴:۱۹

thumnail
undefinedیازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
undefined زمانبندی مسابقات #گل_کوچیک آقایان

#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #یازدهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد #گل_کوچیک #یزدورزش
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefinedسازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
undefined @yazdvarzeshi

۴:۲۲

thumnail

۴:۲۲

thumnail
اطلاعیهمسابقات رده بندی و فینال مینی فوتبال آقایان در روز یک شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ برگزار نمیگردد. تاریخ جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.
@yazdvarzeshi

۱۴:۱۵