آ

آرشیو کارگاه های مدرسه اولوالالباب (تدبر در قرآن)

۳,۲۵۰عضو
آ
۳.۳هزار عضو

آرشیو کارگاه های مدرسه اولوالالباب (تدبر در قرآن)

کانال آرشیو صوت و فایل کارگاه ها و جلسات مدرسه اولوا الالباب
کانال اطلاع رسانی مدرسه اولوا الالباب: https://ble.ir/madreseh_tadabbor
undefined ارتباط با ما:undefined

۱۷ فروردین

کارگاه مرور و رفع نقص کلمه- جلسه سوم (1).mp3

۰۱:۰۴:۳۸-۳۲.۸۹ مگابایت
undefined کارگاه مرور و رفع نقص کتب روشهای تدبر
undefined کارگاه سوم : کتاب تدبر کلمه
undefinedارائه دهنده : خانم کندی
undefined تاریخ برگزاری : ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۱:۵۳

۱۸ فروردین

بازارسال شده از R.Doosti

030117-03.m4a

۱۲.۸۹ مگابایت
undefined جلسه ارائه کتاب
undefined کتاب اصلاح رویکرد در رجوع به قرآن- جلسه دهم - درس نهم
undefinedارائه دهنده : خانم ادیب
undefined تاریخ برگزاری : 17فروردین 1403
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۶:۴۲

بازارسال شده از بنائی

کارگاه سوم مرور کتاب قرآن به قرآن۰۳.۰۱.۱۷.m4a

۰۱:۱۴:۵۹-۳۵.۵۹ مگابایت
undefined کارگاه مرور و رفع نقص کتب روشهای تدبر
undefined کارگاه سوم : کتاب تدبر قرآن به قرآن
undefinedارائه دهنده : خانم بنائی
undefined تاریخ برگزاری : ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۹:۵۶

بازارسال شده از

گزیده تدبر. ج ۱۲.m4a

۵۹:۳۳-۲۷.۵۶ مگابایت
undefined جلسه ارائه کتاب
undefined کتاب گزیده روش‌های تدبر - جلسه دوازدهم
undefinedارائه دهنده : خانم خوش اخلاق
undefined تاریخ برگزاری : ۱۸ فروردین ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۹:۵۶

بازارسال شده از فاطمه هنزایی زاده

جلسه 25 سوره کوثر و کافرون.m4a

۱۳.۴ مگابایت
undefined جلسات مرور سوره
رفع موانع حضور در امت قرآن: مرور سوره های جزء سی ام قرآن با تاکید بر نکات طهارتی هر سوره
undefined جلسه بیست و پنجم : سوره مبارکه کوثر و کافرون
undefinedارائه دهنده : خانم صاحبی
undefined تاریخ برگزاری : 18 فروردین 1403
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۹:۵۶

۱۹ فروردین

بازارسال شده از R.Doosti

030119-03.m4a

۱۷.۶۵ مگابایت
undefined جلسه ارائه کتاب
undefined کتاب اصلاح رویکرد در رجوع به قرآن- جلسه یازدهم ( پایانی ) - درس دهم
undefinedارائه دهنده : خانم ادیب
undefined تاریخ برگزاری : 19فروردین 1403
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۶:۵۴

درس 10.pptx

۶۶.۶۵ کیلوبایت

undefined پرده نگار جلسه ارائه کتاب
undefined کتاب اصلاح رویکرد در رجوع به قرآن- جلسه یازدهم ( پایانی ) - درس دهم
undefinedارائه دهنده : خانم ادیب
undefined تاریخ برگزاری : 19فروردین 1403
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۹:۳۲

بازارسال شده از فاطمه هنزایی زاده

جلسه 26 سوره مسد.mp3

۱۳.۶۸ مگابایت
undefined جلسات مرور سوره
رفع موانع حضور در امت قرآن: مرور سوره های جزء سی ام قرآن با تاکید بر نکات طهارتی هر سوره
undefined جلسه بیست و ششم : سوره مبارکه مسد
undefinedارائه دهنده : خانم سلیمانی
undefined تاریخ برگزاری : 19 فروردین 1403
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۹:۳۶

۲۰ فروردین

بازارسال شده از فاطمه هنزایی زاده

جلسه بیست و ششم.m4a

۲۱.۸۴ مگابایت
undefined جلسات مرور سوره
رفع موانع حضور در امت قرآن: مرور سوره های جزء سی ام قرآن با تاکید بر نکات طهارتی هر سوره
undefined جلسه بیست و ششم : سوره مبارکه توحید  و جمع بندی دوره
undefinedارائه دهنده : خانم کرمی ، خانم هنزایی
undefined تاریخ برگزاری : 20 فروردین 1403
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۱۸:۳۵

030120-03 (3).mp3

۰۱:۰۱:۰۴-۲۸.۱۲ مگابایت

۱۸:۴۱

۲۱ فروردین

بازارسال شده از

گزیده تدبر. ج ۱۴.m4a

۰۱:۰۴:۰۳-۲۹.۶۴ مگابایت
undefined جلسه ارائه کتاب
undefined کتاب گزیده روش‌های تدبر - جلسه چهاردهم
undefinedارائه دهنده : خانم خوش اخلاق
undefined تاریخ برگزاری : ۲۱ فروردین ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۷:۰۹

۱ اردیبهشت

تدبر در ساحت جامعه. جلسه ۷. خانم عباسی (1).mp3

۰۱:۳۲:۵۲-۴۱.۶ مگابایت
کارگاه کتاب تدبر در ساحت جامعه - جلسه هفتم
undefinedارائه دهنده : خانم عباسی
undefined تاریخ برگزاری : ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۱۵:۳۳

۳ اردیبهشت

معرفی مدارس. آقای مختاری. ترم قرآن به قرآن پاییز 1402.mp3

۲۳.۶۳ مگابایت
صوت جلسه معرفی مدارس تخصصی
undefined مخاطبین جلسه : اعضای کلاسهای تدبر قرآن به قرآن پاییز ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۵:۳۵

۱۳ اردیبهشت

تدبر در ساحت جامعه۸.m4a

۰۱:۵۸:۱۳-۵۶.۲۹ مگابایت
کارگاه کتاب تدبر در ساحت جامعه - جلسه هشتم
undefinedارائه دهنده : خانم عباسی
undefined تاریخ برگزاری : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۲۰:۳۵

۲۲ اردیبهشت

تدبر در ساحت جامعه۹.m4a

۰۱:۵۱:۲۹-۵۳.۰۸ مگابایت
کارگاه کتاب تدبر در ساحت جامعه - جلسه نهم: فصل پنجم
undefinedارائه دهنده : خانم عباسی
undefined تاریخ برگزاری : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۱۹:۵۷

۳۰ اردیبهشت

تدبر در ساحت جامعه۱۰.m4a

۰۱:۵۴:۲۳-۵۴.۴۶ مگابایت
کارگاه کتاب تدبر در ساحت جامعه - جلسه دهم و پایانی
undefinedارائه دهنده : خانم عباسی
undefined تاریخ برگزاری : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
undefined مدرسه دانشجویی اولوالالباب (تدبر در قرآن) undefined https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۹:۵۷

۸ خرداد

بازارسال شده از تدبر قرآن به قرآن. مجازی. بهار ۱۴۰۳

کارگاه بلوغ با هم بود. خانم سادات کاظمی. بهار 1403.mp3

۰۱:۵۳:۳۲-۳۸.۹۸ مگابایت
یا ودود...
undefined صوت کارگاه کتب مکمل دوره های تدبر- بلوغ باهم بودن
undefined خانم فاطمه سادات کاظمیundefined بهار ۱۴۰۳undefined️فقط خانمها گوش بدهند
https://ble.ir/madreseh_tadabbor

۷:۵۸

۲۴ خرداد

بازارسال شده از تسهیلگران کتاب تدبر کلمه ای

030322-01.mp3

۰۱:۱۷:۱۱-۱۳.۲۷ مگابایت
از مجموعه کارگاه های مرور و تقویت مباحث مرتبط با کتاب تدبر کلمه ای
undefined صوت بخش اول کارگاه مرور کتاب کلمه‌ای با محوریت سوره مبارکه غاشیه
undefinedارائه دهنده : خانم کندی
undefined ویژه خواهرانی که کتاب تدبر کلمه ای را مطالعه کرده اند.
undefined بیست و دوم خرداد ماه
#کارگاه_مرور_تقویت_تدبر_کلمه‌ای

۱۰:۰۵

بازارسال شده از تسهیلگران کتاب تدبر کلمه ای

030322-02.mp3

۰۱:۰۱:۴۶-۱۰.۶۲ مگابایت
از مجموعه کارگاه های مرور و تقویت مباحث مرتبط با کتاب تدبر کلمه ای
undefined صوت بخش دوم کارگاه مرور کتاب کلمه‌ای با محوریت سوره مبارکه غاشیه
undefinedارائه دهنده : خانم کندی
undefined ویژه خواهرانی که کتاب تدبر کلمه ای را مطالعه کرده اند.
undefined بیست و دوم خرداد ماه
#کارگاه_مرور_تقویت_تدبر_کلمه‌ای

۱۰:۰۵