آ

آرشیو کارگاه های مدرسه اولوالالباب (تدبر در قرآن)

۲,۹۸۸عضو
آ
۳هزار عضو

آرشیو کارگاه های مدرسه اولوالالباب (تدبر در قرآن)

کانال آرشیو صوت و فایل کارگاه ها و جلسات مدرسه اولوا الالباب
کانال اطلاع رسانی مدرسه اولوا الالباب: https://ble.ir/madreseh_tadabbor
undefined ارتباط با ما:undefined @hd_torabi

۲۹ مهر

بازارسال شده از مدرسه سفیران قرآن

020718-01 (1).mp3

۰۱:۳۸:۲۴-۱۶.۹۱ مگابایت
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈undefined#صوت
undefined نشست تبیین نظام آموزشی تدبر در قرآن "اوابین" | جلسه سوم
undefinedآقای مختاری- بیان و دسته‌بندی سوالات و نقدها
undefinedاستاد اخوت- تبیین چگونگی تقویت مبانی تدبر در قرآن - تبیین سوالات پیرامون زمان در نظام آموزشی تدبر در قرآن - تبیین سوالات پیرامون چگونگی ارتقای نظام اجرایی نظام آموزشی تدبر در قرآن
undefined سه‌شنبه ۱۸ مهرماه
#مدرسه_سفیران_قرآن #مدرسه_تدبر#نظام_آموزشی_تدبر_درقرآنundefinedبا ما همراه باشید:@safiranquran_school

۹:۴۶

بازارسال شده از مدرسه سفیران قرآن

020725-01.mp3

۵۵:۵۶-۹.۶۲ مگابایت
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈undefined#صوت
undefined نشست تبیین نظام آموزشی تدبر در قرآن "اوابین" | جلسه چهارم
undefinedاستاد اخوت
undefinedموضوعات بیان شده در جلسه:- ذکر منابع خروجی‌ ترم‌ها- انواع ارزیابی کتب روش‌های تدبر- چهارچوب ارائه روش‌های تدبر در شهرستان‌ها- تمایز میعادگاه‌ با مدرسه قرآن و چگونگی تبدیل میعادگاه به مدرسه قرآن در شهرستان‌ها
undefined سه‌شنبه ۲۵ مهرماه
#مدرسه_سفیران_قرآن #مدرسه_تدبر#نظام_آموزشی_تدبر_درقرآنundefinedبا ما همراه باشید:@safiranquran_school

۱۰:۱۰

۹ آبان

جمع بندی کتاب سوره ای. آقای مختاری. تابستان 1402.mp3

۲۹.۷۷ مگابایت
صوت جلسه جمع بندی و شیوه ارزیابی کتاب تدبر سوره ای
undefined مخاطبین جلسه : کلاسهای تدبر سوره ای ترم تابستان 1402
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : 8 آبان ۱۴۰۲

۹:۲۶

جمع بندی کتاب قرآن به قرآن. آقای مختاری. تابستان 1402.mp3

۳۴.۲۱ مگابایت
صوت جلسه جمع بندی و شیوه ارزیابی کتاب تدبر قرآن به قرآن
undefined مخاطبین جلسه : کلاسهای تدبر قرآن به قرآن ترم تابستان 1402
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : 9 آبان ۱۴۰۲

۹:۲۷

بازارسال شده از مدرسه سفیران قرآن

5.avabin.1402.08.02 (1).mp3

۰۱:۰۶:۴۰-۱۵.۲۶ مگابایت
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈undefined#صوت
undefined نشست تبیین نظام آموزشی تدبر در قرآن "اوابین" | جلسه پنجم
undefinedاستاد اخوت
undefinedموضوعات بیان شده در جلسه:- تبیین نظام آموزشی منیبین مدارس- ختم مفهمومی انتهای ترم‌ها- تفاوت علم‌شهر و نظام آموزشی منیبین - چگونگی طراحی نظام آموزشی با در نظر گرفتن ۳۰ ساعت در هفته
undefined سه‌شنبه ۲ آبان ماه
#مدرسه_سفیران_قرآن #مدرسه_تدبر#نظام_آموزشی_تدبر_درقرآنundefinedبا ما همراه باشید:@safiranquran_school

۱۰:۱۶

۱۱ آبان

sorehey tafakkor.mp3

۰۱:۳۴:۰۰-۱۶.۱۴ مگابایت
صوت جلسه آموزش ختم قرآن با روش های تدبر سوره ای- جلسه اول
undefined موضوع جلسه : مطالعه سوره های کتاب تفکر با روشهای کتاب سوره ای
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۱۱ آبان ۱۴۰۲

۱۶:۱۴

تمرین تدبر سوره ای ۰۱.pdf

۱۹۱.۷۱ کیلوبایت

undefined فایل جلسه ختم قرآن با روشهای کتاب تدبر سوره ای

۱۶:۲۳

۱۴ آبان

kalameh.moror14.8.02.mp3

۰۱:۴۵:۰۹-۱۸.۰۵ مگابایت
صوت جلسه جمع بندی و شیوه ارزیابی کتاب تدبر کلمه ای
undefined مخاطبین جلسه : کلاسهای تدبر کلمه ای ترم تابستان 1402
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۱۴ آبان ۱۴۰۲

۱۵:۰۷

جلسه مرور کلمه ای.pdf

۹۴.۶۸ کیلوبایت

undefined فایل جلسه جمع بندی و ارزیابی کتاب تدبر کلمه ای

۱۵:۱۶

۱۵ آبان

ختم قرآن با روشهای کتاب سوره ای. آقای مختاری. ترم تابستان 1402.mp3

۳۱.۷۳ مگابایت
صوت جلسه آموزش ختم قرآن با روش های تدبر سوره ای- جلسه دوم
undefined موضوع جلسه : مطالعه سوره های کتاب تدبر کلمه با روشهای کتاب سوره ای
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : 15 آبان ۱۴۰۲

۱۸:۵۰

۱۶ آبان

معرفی مدارس تخصصی. آقای مختاری. ترم تابستان 1402.mp3

۲۸.۴۶ مگابایت
صوت جلسه معرفی مدارس تخصصی
undefined مخاطبین جلسه : اعضای کلاسهای تدبر قرآن به قرآن تابستان ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۱۶ آبان ۱۴۰۲

۱۶:۳۹

معرفی مدارس.pdf

۸۵.۹۳ کیلوبایت

undefined فایل جلسه معرفی مدارس تخصصی

۱۶:۳۹

۲۱ آبان

DJi8rhLHpgu-z-0-y-654beae9a39c9f6ad6249d20.mp3

۰۱:۱۴:۵۹-۶۸.۶۶ مگابایت
صوت جلسه انتقال از کتاب تدبر سوره ای به قرآن به قرآن
undefined مخاطبین جلسه : اعضای کلاسهای تدبر سوره ای تابستان ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : خانم احمدیان
undefined تاریخ برگزاری : ۱۶ آبان ۱۴۰۲

۴:۰۷

۲۲ آبان

adabi1. moror..mp3

۱۸.۸۳ مگابایت
صوت جلسه جمع بندی و شیوه ارزیابی کتاب تدبر ادبی ۱
undefined مخاطبین جلسه : کلاسهای تدبر ادبی ۱ ترم تابستان ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۴۰۲

۱۰:۲۵

۲۳ آبان

مرور کتابهای 1 تا 5 بعنوان پیش نیاز مکی. خانم احمدیان. ترم تابستان 1402.mp3

۳۴.۴۹ مگابایت
صوت جلسه مرور مطالب پیش نیاز تدبر مکی از کتابهای ۲ تا ۵
undefined مخاطبین جلسه : اعضای کلاسهای تدبر قرآن به قرآن تابستان ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : خانم احمدیان
undefined تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۴۰۲

۱۵:۲۶

۲۴ آبان

کارگاه پیش از مکی-۲۳-۸-۴۰۲.docx

۳۵.۹۶ کیلوبایت

undefined فایل جلسه مرور مطالب پیش نیاز مکی از کتب ۲ تا ۵

۱۸:۲۸

۲۵ آبان

ورود به دوره حمد. خانم خوش اخلاق. ترم تابستان 1402.m4a

۱۸.۰۱ مگابایت
صوت جلسه ورود به دوره حمد
undefined مخاطبین جلسه : اعضای کلاسهای تدبر قرآن به قرآن تابستان ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : خانم خوش اخلاق
undefined تاریخ برگزاری : ۲۵ آبان ۱۴۰۲

۱۷:۰۵

۲۹ آبان

کارگاه سوره ای آبان ۱۴۰۲_دانشور.m4a

۵۱:۲۴-۴۷.۹۵ مگابایت
صوت جلسه ورود به کتاب تدبر سوره ای
undefined مخاطبین جلسه : اعضای کلاسهای تدبر کلمه ای تابستان ۱۴۰۲
undefinedارائه دهنده : خانم دانشور
undefined تاریخ برگزاری : ۲۸ آبان ۱۴۰۲

۱۲:۲۸

۲ آذر

ختم قرآن بر اساس روشهای کتاب کلمه. 1. آقای مختاری. ترم تابستان 1402.mp3

۳۴.۲۴ مگابایت
صوت جلسه آموزش ختم قرآن با روش های تدبر کلمه ای- جلسه اول
undefined موضوع جلسه : مطالعه سوره های کتاب مقدمات تدبر بر اساس ادبیات تعریف و معرفی
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۲ آذر ۱۴۰۲

۴:۰۰

۶ آذر

khatme.kalame.02.6.9.1402.mp3

۰۱:۳۱:۵۸-۱۵.۷۹ مگابایت
صوت جلسه آموزش ختم قرآن با روش های تدبر کلمه ای- جلسه دوم
undefined موضوع جلسه : مطالعه سوره های کتاب تفکر بر اساس یافتن واژه کلیدی
undefinedارائه دهنده : آقای مختاری
undefined تاریخ برگزاری : ۶ آذر ۱۴۰۲

۱۵:۲۶