بهشتیسم

بهشتیسم

۶۹۸ عضو

بیان اندیشه‌های ناب شهید مظلوم، سیّد محمّد حسینی بهشتی ‌ ⚠️ تبلیغات و تبادل انجام نمی‌شود؛ ⚠️ بهشتیسم رسانه‌ای مستقل و خودجوش می‌باشد.

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»