ب

بهشتیسم

۶۶۲عضو
ب
۶۶۲ عضو

بهشتیسم

بیان اندیشه‌های ناب شهید مظلوم،سیّد محمّد حسینی بهشتی
undefined تبلیغات و تبادل انجام نمی‌شود؛undefined بهشتیسم رسانه‌ای مستقل و خودجوش می‌باشد.

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

thumnail
تا زمانی که من و شما زنده هستیم،هرگز روزی را شاهد نخواهیم بود که رژیمی غیر از جمهوری اسلامی در این سرزمین باشد، چون تحقیقاً قبل از آن به #سعادت_شهادت رسیده‌ایم.undefined بهشتیسمundefined @Beheshtism_ir

۱۵:۲۷

۳۰ فروردین ۱۳۹۷

thumnail
اگر در جامعه‌اى، كسانى فقرا را به صبر دعوت كردند، “كه ميدان را براى يغماگرى يغماگران باز بگذارد” و بگویند صبور باش تا خدا در آخرت به تو عوض دهد، اين سخن، سخن اسلام نيست.
undefined بهشتیسمundefined @beheshtism_ir

۸:۴۴

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

thumnail
undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتیundefined @beheshtism_ir

۱۶:۵۲

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

باید با صراحت عرض کنم کهیکی از آفات حیات اجتماعی ما،رواج دعوت زبانی و قلمی،و کساد دعوت عملی است.• شهید بهشتی‌‌undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتیundefined @beheshtism_ir

۲۲:۲۸

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

thumnail
هدف اسلام، تربیت انسان عاقل نیست؛بلکه تربیت انسان عاشقِ عاقل است.undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتیundefined @beheshtism_ir

۲۱:۱۱

۳ خرداد ۱۳۹۷

یکی از وظایف هر دختر و پسر مسلمان در سن بلوغ، این است که اسلام اقلیمی و خانوادگی را به اسلام شناختی و انتخابی تبدیل کند.این یکی از همان چیزهای به نظر جزئی است که از وقتی که در اسلام مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفت، جامعهٔ ما را به عقب برد.undefined سه‌گونه‌اسلامundefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتیundefined @beheshtism_ir

۲۱:۰۰

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

اگر امتى، اجتماعى، که در لابلاى چرخ‌هاى پیچیده زندگى اجتماعى گیر افتاده و از هر سو فشار می‌گیرد، دست به دعا بردارد و از خدا خلاص و نجات و رهایى خودش را از شرایط و مشکلات بخواهد، بسیار بجاست؛ بسیار خوب است؛ #اما قبلاً باید از این امت پرسید آیا همه راههاى عقلایى تلاش و کوشش براى نجات و اصلاح خودش را طى کرده یا نه. اگر قدمى در این راه کوتاهى کرده باشد و دعا کند، دعایى جاهلانه است و منتظر اجابت هم نباشند.
undefined سخنرانی در مرکز اسلامی هامبورگ | ۱۳۴۴undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتیundefined @beheshtism_ir

۲۱:۵۵

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

undefined کمک‌های مادی به فلسطین
در آن زمان، مسئله فلسطین بیشتر از بقیه مسائل مطرح می‌شد. ایشان (دکتربهشتی) به مسئله فلسطین از زاویه یک مسئله صرفاً عربی نمی‌نگریستند و آن را مشکل اسلامی می‌دانستند و حتی به نیازمندان فلسطینی کمک‌های مادی می‌کردند که این کمک‌ها از طریق امام‌موسی‌صدر و شهیدچمران که در لبنان بودند برای فلسطینی‌ها ارسال می‌شد.
undefined گفت‌وگوی همشهری با مهندس کمالیان تحت عنوان "از هامبورگ تا خیابان ایران"
undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتیundefined @beheshtism_ir

۲۳:۳۱

۱۸ خرداد ۱۳۹۷

thumnail
باید با صراحت عرض کنم کهیکی از آفات حیات اجتماعی ما،رواج دعوت زبانی و قلمی،و کساد دعوت عملی است.• شهید بهشتی‌‌undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتی@beheshtism_ir undefined

۱۴:۳۰

۶ تیر ۱۳۹۷

thumnail

۱۵:۰۰

0102.jpg

۲۷۰.۵۵ کیلوبایت

فایل استوری

۱۵:۰۱

0103.jpg

۲۸۷.۸۱ کیلوبایت

فایل پست

۱۵:۰۳

۱۸ آبان ۱۴۰۱

thumnail
undefined بهشتیسم | بیان اندیشه‌های ناب شهیدبهشتی@beheshtism_ir undefined

۱۱:۰۲